Državno izborno povjerenstvo

Republike Hrvatske

Vodič za financiranje izborne promidžbe na predsjedničkim izborima

 1. Tko je dužan poštivati odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma na izborima za predsjednika Republike Hrvatske?

  Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koji su predloženi od strane političke stranke

  Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koji su predloženi od strane birača

  I jedni i drugi

 2. Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske?

  Politička stranka koja je predložila kandidata za predsjednika Republike Hrvatske

  Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske

  Jedan od birača koji je predložio kandidata za predsjednika Republike Hrvatske

 3. Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske ako dvije ili više političkih stranaka predlažu osobu koja se namjerava kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske?

  Jedna od političkih stranaka koja predlaže kandidata za predsjednika Republike Hrvatske

  Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske

  Sukladno međusobnom sporazumu

 4. Koju vrstu računa za financiranje izborne promidžbe su kandidati za predsjednika Republike Hrvatske dužni otvoriti?

  Žiro-račun

  Tekući račun

  Poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe

 5. Koji je krajnji rok za otvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe?

  S danom raspisivanja izbora

  S danom podnošenja kandidature

  Do završetka izborne promidžbe

 6. Što su kandidati za predsjednika Republike Hrvatske dužni dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 3 dana od otvaranja računa:

  Privremeni izvještaj o financiranju izborne promidžbe

  Pisanu obavijest o otvaranju posebnog računa s podacima o računu temeljem koje se izdaje lozinka za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja

  Popis donatora

 7. Koje su obveze osoba koje su otvorile poseban račun za financiranje izborne promidžbe, a nisu postali izborni sudionici?

  Nemaju obveza

  Zadržati dobivena sredstva na posebnom računu i zatvoriti račun

  Vratiti neutrošena sredstva uplatiocima ili donirati za opće društvene potrebe, zatvoriti poseban račun, sastaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe i dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu kao i dostaviti potvrdu o zatvaranju računa

 8. Koji je rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe?

  Nakon održanih izbora

  U roku od 60 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe

  Nije potrebno zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe

 9. Koji su izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske?

  Vlastita sredstva i sredstva političke stranke koja je predložila kandidata

  Donacije

  Sve navedeno

 10. Što su donacije?

  Rad volontera

  Vlastita sredstva

  Povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate kandidatu za financiranje izborne promidžbe

 11. Koji je krajnji rok za uplatu donacija?

  7 dana prije održavanja izbora

  24 sata prije dana održavanja izbora

  Dan održavanja izbora

 12. Što je zabranjeno koristiti za potrebe izborne promidžbe?

  Sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

  Uredsku opremu državnih tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

  Sve navedeno

 13. Kada započinje izborna promidžba na izborima za predsjednika Republike Hrvatske?

  Raspisivanjem izbora

  Danom objave liste kandidata

  Predajom kandidature

 14. Kada završava izborna promidžba na izborima za predsjednika Republike Hrvatske?

  Na dan izbora

  24 sata prije dana održavanja izbora

  Objavom rezultata izbora

 15. Na koji način se prikupljaju donacije u novcu za financiranje izborne promidžbe?

  Na privatan račun kandidata

  U gotovini

  Na poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe

 16. Jesu li kandidati dužni izdati potvrdu o primljenoj donaciji?

  Da

  Ne

  Mogu i ne moraju

 17. Jesu li kandidati dužni zaključiti ugovor o donaciji?

  Da, za svaku donaciju

  Da, ako vrijednost donacije prelazi 5.000,00 kuna

  Ne

 18. Što su kandidati dužni učiniti u slučaju primitka donacija iz nedopuštenih izvora?

  Vratiti donaciju donatoru u roku od 8 dana od dana primljene uplate

  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju u roku od 8 dana od dana primljene uplate

  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna u roku od 15 dana od dana primljene uplate

 19. Što su kandidati dužni učiniti u slučaju primitka donacija nakon završetka izborne promidžbe?

  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i vratiti donatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka donacije

  Prijaviti donaciju Ministarstvu financija i Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 15 dana od dana primitka donacije

  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i donirati u humanitarne svrhe u roku od 15 dana od dana primitka donacije

 20. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija pravne osobe kandidatu na izborima za predsjednika Republike Hrvatske?

  100.000,00 kuna

  200.000,00 kuna

  30.000,00 kuna

 21. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija fizičke osobe kandidatu na izborima za predsjednika Republike Hrvatske?

  200.000,00 kuna

  100.000,00 kuna

  30.000,00 kuna

 22. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija obrtnika kandidatu na izborima za predsjednika Republike Hrvatske?

  200.000,00 kuna

  100.000,00 kuna

  30.000,00 kuna

 23. Koliki je ukupan dopušteni iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu?

  8.000.000,00 kuna

  4.000.000,00 kuna

  1.500.000,00 kuna

 24. Kome i na koji način su kandidati dužni dostaviti izvješća za financiranje izborne promidžbe?

  Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja

  Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju putem preporučene pošiljke

  Ministarstvu financija putem elektroničke pošte

 25. Koja su izvješća o izbornoj promidžbi kandidati dužni dostaviti unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja 7 dana prije održavanja izbora?

  Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe, izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe i izviješće o iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe

  Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe i izviješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe

  Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sa sastavnim dijelovima

 26. Koji su sastavni dijelovi financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe?

  Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i ugovor o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

  Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, potvrde o primljenim donacijama i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe

  Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe

 27. Kada su kandidati dužni dostaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sa sastavnim dijelovima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja?

  45 dana nakon održanih izbora

  30 dana nakon održanih izbora

  15 dana nakon održanih izbora

 28. Gdje se objavljuju izvješća o financiranju izborne promidžbe?

  Na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva

  Na mrežnoj stranici kandidata

  Na mrežnoj stranici kandidata ili putem dnevnog tiska

 29. Koje vrste sankcija postoje za povrede odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma vezano uz financiranje izborne promidžbe?

  Administrativne i prekršajne sankcije

  Prekršajne sankcije

  Kaznenopravne sankcije

 30. Koja administrativna sankcija će se izreći u slučaju ako se propisana izvješća o financiranju izborne promidžbe ne dostave u propisanom roku?

  Potpuni gubitak naknade troškova izborne promidžbe

  Djelomični gubitak naknade troškova izborne promidžbe

  Obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe

Rezultat
Rezultat
Rezultat
Zatvori