Državno izborno povjerenstvo

Republike Hrvatske

Vodič za financiranje izborne promidžbe na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i na izborima zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina odnosno zamjenika općinskih načelnika koji se biraju iz reda hrvatskog naroda

 1. Koji izborni sudionici su dužni poštivati odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika?

  Kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovi zamjenici i kandidati za zamjenike općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda nacionalnih manjina odnosno zamjenike općinskog načelnika iz reda hrvatskog naroda koji su predloženi od strane političke stranke

  Kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovi zamjenici i kandidati za zamjenike općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda nacionalnih manjina odnosno zamjenike općinskog načelnika iz reda hrvatskog naroda koji su predloženi od strane birača

  I jedni i drugi

 2. Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika?

  Politička stranka koja je predložila kandidate za općinske načelnike, gradonačelnike i župane

  Kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana

  Jedan od birača koji je predložio kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana

 3. Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, ako dvije ili više političkih stranaka predlažu kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana?

  Politička stranka sukladno međusobnom sporazumu

  Jedna od političkih stranka koja predlaže kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana

  Kandidat za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana

 4. Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe na izborima zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda?

  Kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda

  Jedan od birača koji je predložio kandidata za zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda

  Politička stranka koja je predložila kandidata za zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda

 5. Koju vrstu računa za financiranje izborne promidžbe su dužni otvoriti kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana?

  Tekući račun

  Poseban račun za financiranje izborne promidžbe

  Žiro-račun

 6. Koji je krajnji rok za otvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe?

  S danom raspisivanja izbora

  S danom podnošenja kandidature

  Do završetka izborne promidžbe

 7. Koji je rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe?

  Nije potrebno zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe

  Nakon održanih izbora

  U roku od 60 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe, odnosno u roku od 135 dana od objave konačnih službenih rezultata izbora

 8. Koji su izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika?

  Donacije

  Vlastita sredstva i sredstva političke stranke koja je predložila kandidata

  Sve navedeno

 9. Što su donacije?

  Vlastita sredstva

  Povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate kandidatu za financiranje izborne promidžbe

  Rad volontera

 10. Koji je krajnji rok za uplatu donacija?

  7 dana prije održavanja izbora

  Dan održavanja izbora

  24 sata prije dana održavanja izbora

 11. Što je zabranjeno koristiti za potrebe izborne promidžbe?

  Uredsku opremu državnih tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

  Sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

  Sve navedeno

 12. Kada započinje izborna promidžba?

  Danom objave zbirnih lista kandidatura

  Predajom kandidature

  Raspisivanjem izbora

 13. Kada završava izborna promidžba?

  Objavom rezultata izbora

  24 sata prije dana održavanja izbora

  Na dan izbora

 14. Na koji se način prikupljaju donacije u novcu za financiranje izborne promidžbe?

  U gotovini

  Na privatan račun kandidata

  Na poseban račun za financiranje izborne promidžbe

 15. Jesu li kandidati dužni izdati potvrdu o primljenoj donaciji?

  Ne

  Mogu i ne moraju

  Da

 16. Jesu li kandidati dužni zaključiti ugovor o donaciji?

  Ne

  Da, ako vrijednost donacije prelazi 5.000,00 kuna

  Da, za svaku donaciju

 17. Što su kandidati dužni učiniti u slučaju primitka donacija iz nedopuštenih izvora?

  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju u roku od 8 dana od dana primljene uplate

  Vratiti donaciju donatoru u roku od 8 dana od dana primljene uplate

  Prijaviti donaciju nadležnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna u roku od 15 dana od dana primljene uplate

 18. Što su kandidati dužni učiniti u slučaju primitka donacija nakon završetka izborne promidžbe?

  Prijaviti donaciju nadležnom izbornom povjerenstvu i vratiti donatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka donacije

  Prijaviti donaciju Ministarstvu financija i Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 15 dana od dana primitka donacije

  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i donirati u humanitarne svrhe u roku od 15 dana od dana primitka donacije

 19. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija fizičke osobe kandidatu na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika?

  50.000,00 kuna

  30.000,00 kuna

  20.000,00 kuna

 20. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija pravne osobe kandidatu na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika?

  50.000,00 kuna

  200.000,00 kuna

  30.000,00 kuna

 21. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija obrtnika kandidatu na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika?

  50.000,00 kuna

  30.000,00 kuna

  20.000,00 kuna

 22. Koliki je ukupan dopušteni iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu za gradonačelnika Grada Zagreba?

  1.500.000,00 kuna

  800.000,00 kuna

  480.000,00 kuna

 23. Koliki je ukupan dopušteni iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu za općinskog načelnika i gradonačelnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika?

  500.000,00 kuna

  200.000,00 kuna

  480.000,00 kuna

 24. Kome i na koji način su kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike dužni dostaviti financijska izvješća za financiranje izborne promidžbe?

  Ministarstvu financija putem elektroničke pošte

  Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja

  Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju putem preporučene pošiljke

 25. Koja su izvješća o izbornoj promidžbi kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike dužni dostaviti unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja 7 dana prije održavanja izbora?

  Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sa sastavnim dijelovima

  Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe, izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe i izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe

  Izvješće o primljenim donacijama

 26. Koji su sastavni dijelovi financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe?

  Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe, izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe i izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe

  Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe, izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe i ugovor o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

  Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, potvrde o primljenim donacijama i izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe

 27. Kada su kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike dužni dostaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sa sastavnim dijelovima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja?

  15 dana nakon održanih izbora

  60 dana nakon održanih izbora

  30 dana nakon održanih izbora

 28. Gdje se objavljuju financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe?

  Na mrežnoj stranici kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika

  Na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva

  Na mrežnoj stranici Ministarstva financija

 29. Koje vrste sankcija postoje za povrede odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma vezano uz financiranje izborne promidžbe?

  Prekršajne sankcije

  Administrativne sankcije

  Administrativne i prekršajne sankcije

 30. Koja administrativna sankcija će se izreći u slučaju ako se propisana financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe ne dostave u propisanom roku?

  Potpuni gubitak naknade troškova izborne naknade

  Djelomični gubitak naknade troškova izborne promidžbe

  Obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe

Rezultat
Rezultat
Rezultat
Zatvori