Usporedba odaziva za Republiku Hrvatsku, županije i gradove sjedišta županija
    Odaziv za Republiku Hrvatsku, županije i gradove sjedišta županija