Obvezatne upute LSN II
                               
           
            REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
            REPUBLIKE HRVATSKE
 
 
Klasa:   013-05/09-03/02
Urbroj:   507-09-01
 
Zagreb, 10. travnja 2009.
 
 
Na temelju članka 40. i članka  16. stavka 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“ br. 109/07 i 125/08, dalje: Zakon) te članka 30. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje
 
 
OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN II
O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA
OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA
I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA
 

1. Pripreme i provođenje izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.


2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake LSN.


3. Ako za pojedine radnje u postupku provođenja izbora nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.


4. Obrasci za postupak kandidiranja su:

 • LSN - 1 – Prijedlog kandidata/kandidatkinje i zamjenika kandidata/kandidatkinje za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana ili gradonačelnika Grada Zagreba
 • LSN - 2 - Prijedlog nezavisnog kandidata/kandidatkinje i zamjenika kandidata/kandidatkinje za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana ili gradonačelnika Grada Zagreba
 • LSN - 3 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature

 
5. Obrasci za postupak izbora su:

 • LSN - 4 - Glasački listić za izbor općinskog načelnika općine
 • LSN - 5 - Glasački listić za izbor gradonačelnika grada
 • LSN - 6 - Glasački listić za izbor župana županije
 • LSN - 7 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika
 • LSN - 8 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor župana/gradonačelnika Grada Zagreba
 • LSN - 9 - Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika
 • LSN -10 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor župana
 • LSN -11 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor župana
 • LSN -12 - Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba za izbor gradonačelnika
 • LSN -13 – Glasački listić za ponovljene izbore – drugi krug izbora za izbor općinskog načelnika
 • LSN -14 – Glasački listić za ponovljene izbore – drugi krug izbora za izbor gradonačelnika
 • LSN -15 - Glasački listić za ponovljene izbore – drugi krug izbora za izbor župana


6. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.


7. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupaju na snagu 15. travnja 2009. godine.

 

PREDSJEDNIK              

Branko Hrvatin, dipl. iur.