Izborni pojmovnik
Izborno zakonodavstvo
Izborni modeli u RH
Izborne jedinice
Izborni postupci
Popis birača
Tijela za provedbu izbora
Edukacija
Promatranje
Financiranje pol. stranaka
Izborni rezultati
Izvod iz Kaznenog zakona
Linkovi
e-Knjižnica
Indeks
Naslovnica
Naslovnica >> Izborni postupci >> Izborni postupak u izborima za Hrvatski sabor

Izborni postupak u izborima za Hrvatski sabor

Prema Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor po četrnaest zastupnika se bira izbornim sustavom razmjernog predstavništva (proporcionalnim sustavom) u svakoj od deset izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj, kao i u jedanaestoj posebnoj izbornoj jedinici gdje zastupnike biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Razlog prihvaćanja sustava razmjernog predstavništva leži u činjenici da se radi o izbornom sustavu koji osigurava pravedno političko predstavljanje biračkoga tijela, pri čemu se osigurava visok stupanj razmjernosti u odnosu glasova birača i zastupničkih mandata koje osvoje pojedine izborne liste. Također, ovaj sustav prihvatljiv je jer ne potiče nadpredstavljenost odnosno podpredstavljenost političkih stranaka u odnosu na broj glasova koji su osvojile njihove liste.

Zakonom je propisana primjena d"Hondtove metode obračuna dobivenog postotka glasova pojedinih izbornih lista u pune zastupničke mandate. Tako se broj zastupnika koji će biti izabran s pojedine liste izračunava tako da se ukupan broj važećih glasova koji je dobila svaka lista (biračka masa liste) dijeli s brojevima od 1 do zaključno 14, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih dobivenih rezultata, zastupnička mjesta osvajaju one liste na kojima se iskaže 14 brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj zastupničkih mjesta u Saboru koliko je postigla pojedinačnih rezultata među 14 brojčano najvećih rezultata.

Primijenjena je umjereno velika prohibitivna klauzula (izborni prag) od 5%, pa pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mandata u izbornoj jedinici ostvarit će jedino one liste koje na izborima dobiju barem 5% glasova. Sa svake liste izabrani će biti oni kandidati od rednog broja 1. sve do rednog broja koliko je ta lista dobila zastupničkih mjesta, a kandidati na listama koji ne budu izabrani predstavljaju zamjenike zastupnika.

Najkasnije deset dana prije izbora, Državno će izborno povjerenstvo za biračka mjesta u inozemstvu, a izborna povjerenstva izborne jedinice za područje Republike Hrvatske, objaviti koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu. Pored toga ministar obrane će odrediti biračka mjesta za glasovanje birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Ministar pomorstva, prometa i veza odredit će biračka mjesta za glasovanje birača koji se kao članovi posade pomorskih i riječkih brodova pod hrvatskom zastavom na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske. Ministar nadležan za poslove pravosuđa odredit će biračka mjesta za glasovanje birača lišenih slobode.

Pri određivanju biračkih mjesta mora se voditi računa o broju birača koji će na njima glasovati, te dostupnosti i prostornoj udaljenosti biračkog mjesta. Broj birača koji će glasovati na jednom biračkom mjestu odredit će se na način da se glasovanje bez poteškoća može odvijati u vremenu određenom za glasovanje. Za svako biračko mjesto određuje se posebna prostorija za glasovanje koja se mora opremiti i urediti na način koji će osigurati tajnost glasovanja. Svako biračko mjesto ima redni broj. Najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora nadležno tijelo dostavit će svakom biraču izvadak iz popisa birača koji se odnosi na njega.

Na izborima 140 zastupnika u Sabor bira se tako da se područje Republike Hrvatske podijeli na deset izbornih jedinica, te se u svakoj izbornoj jedinici, na temelju lista, bira po 14 zastupnika. Izborne jedinice određene su Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor tako da se broj birača u izbornim jedinicama ne razlikuje više od plus – minus 5 %.

Glede prohibitivne klauzule propisuje se da pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u izbornoj jedinici ostvaruju liste koje na izbori ma dobiju najmanje 5% važećih glasova birača. Sa svake liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila zastupničkih mjesta. S obzirom na institut parlamentarne nepodudarnosti (inkompatibiliteta) iz članka 9. Zakona, zamjenici zastupnika sa svake liste izborne jedinice bit će kandidati koji nisu izabrani.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju zastupnike na temelju lista s po 14 kandidata u posebnoj izbornoj jedinici. Ukupni broj zastupnika izabran od birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u posebnoj izbornoj jedinici utvrđen prema članku 41. Zakona dijeli se između lista kandidiranih u toj izbornoj jedinici prema odredbama članka 37. do 39. Zakona. Pripadnici nacionalnih manjina iz članka 16. Zakona biraju zastupnike u Sabor pojedinačnim izborom tako da je za zastupnika izabran kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača koji su glasovali. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izbori se ponavljaju.