Izborni pojmovnik
Izborno zakonodavstvo
Izborni modeli u RH
Izborne jedinice
Izborni postupci
Popis birača
Tijela za provedbu izbora
Edukacija
Promatranje
Financiranje pol. stranaka
Izborni rezultati
Izvod iz Kaznenog zakona
Linkovi
e-Knjižnica
Indeks
Naslovnica
Naslovnica >> Izborne jedinice
I. izborna jedinica

II. izborna jedinica

III. izborna jedinica

IV. izborna jedinica

V. izborna jedinica

VI. izborna jedinica

VII. izborna jedinica

VIII. izborna jedinica

IX. izborna jedinica

X. izborna jedinica

XI. izborna jedinica

XII. izborna jedinica

IZBORNE JEDINICE ZA HRVATSKI SABOR

Izborne jedinice za parlamentarne izbore u Hrvatskoj od 1990. do 2007. zakonski su normirane sukladno tadašnjim izbornim modelima i referentnim izbornim zakonima. Izborne jedinice za izbore 1990. određene su trodomnim ustrojem tadašnjeg Sabora Socijalističke Republike Hrvatske pri čemu su donesena dva posebna zakona: Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske i Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. Granice izbornih jedinica za treći dom – Vijeće općina – bile su istovjetne granicama tadašnjih općina i gradskih zajednica općina. Segmentirani (kombinirani) izborni model za izbore zastupnika u Zastupnički dom 1992. i 1995. nalagao je donošenje posebnih zakona o izbornim jedinicama. U većinskom segmentu izbora 1992. postojale su 64 jednomandatne izborne jedinice (od toga četiri za pripadnike nacionalnih manjina), a 1995. 32 (od toga također četiri za pripadnike nacionalnih manjina). Teritorij cijele Republike Hrvatske činio je jednu izbornu jedinicu za razmjerni segment izbora 1992. (60 mandata) i 1995. (80 mandata) , te za izbor zastupnika srpske nacionalne manjine 1995. kada su hrvatski državljani koji su imali prebivalište izvan Republike Hrvatske birali 12 zastupnika u posebnoj, jedinstvenoj izbornoj jedinici.

Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor iz 1999. normirano je da se izborne jedinice određuju posebnim Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika tako da se broj birača u izbornim jedinicama ne smije razlikovati više od +/– 5 %. Pri njihovom određivanju zakon nalaže da se mora, koliko je to najviše moguće, voditi računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Zakon o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donesen 29. listopada 1999. odredio je područja aktualnih deset velikih izbornih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske u kojima se bira po četrnaest zastupnika (I.-X.), zatim jednu izbornu jedinicu za hrvatske državljane koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske u kojoj se metodom nefiksne kvote bira do četrnaest zastupnika (XI.) te jednu izbornu jedinicu koju čini cjelokupno područje Republike Hrvatske za pripadnike nacionalnih manjina u kojoj se od 2003. bira osam zastupnika (XII.).

I. izborna jedinicaII. izborna jedinicaIII. izborna jedinicaIV. izborna jedinicaV. izborna jedinicaVI. izborna jedinicaVII. izborna jedinicaVIII. izborna jedinicaIX. izborna jedinicaX. izborna jedinicaXI. izborna jedinicaXII. izborna jedinica