Izborni pojmovnik
Izborno zakonodavstvo
Izborni modeli u RH
Izborne jedinice
Izborni postupci
Popis birača
Tijela za provedbu izbora
Edukacija
Promatranje
Financiranje pol. stranaka
Izborni rezultati
Izvod iz Kaznenog zakona
Linkovi
e-Knjižnica
Indeks
Naslovnica
Naslovnica >> Izborni postupci >> Odabrani instituti izbornog prava >> R - Ž >> Tijela izbornog postupka

Tijela izbornog postupka

U izborima za predsjednika Republike Hrvatske tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske su Državno izborno povjerenstvo, općinska izborna povjerenstva, gradska izborna povjerenstva, gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba i birački odbori.

Birački odbori neposredno provode glasovanje na izborima za predsjednika Republike Hrvatske i osiguravaju poravilnost i tajnost glasovanja. Birački se odbor, sukladno članku 23. Izbornog zakona imenuje za svako mjesto na kojem se glasuje. Birački odbor čine predsjednik i dva člana koji imaju zamjenike. Općinska i gradska izborna povjerenstva, te izborno povjerenstvo Grada Zagreba imenovat će članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana izbora.

Tijela za provedbu izbora zastupnika u Sabor predstavljaju Državno izborno povjerenstvo, izborna povjerenstva izbornih jedinica, općinska i gradska izborna povjerenstva i birački odbori. Sastav, opća nadležnost i način rada Državnog Tijela za provedbu izbora zastupnika u Sabor predstavljaju Državno izborno povjerenstvo, izborna povjerenstva izbornih jedinica, općinska i gradska izborna povjerenstva i birački odbori. Sastav, opća nadležnost i način rada Državnog izbornog povjerenstva uređeni su Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu („Nar. nov.“, br. 44/06) Državno izborno povjerenstvo sukladno članku 48. Zakona brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za zastupnike Sabora, imenuje članove izbornih povjerenstava izbornih jedinica, utvrđuje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora, određuje biračka mjesta i imenuje biračke odbore u diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hr¬vat¬¬ske, propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora, nadzire rad izbornih povjerenstava izbornih jedinica, na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste izbornih jedinica, te sastavlja zbirne liste izbornih jedinica, nadzire pravilnost izborne promidžbe, objavljuje rezultate izbora za zastupnike u Sabor, osigurava stalnu službu sa zadaćom mjerodavnog i stručnog informiranja birača i davanja odgovora vezanih uz provedbu glasovanja i izbora, a obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom. Obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora koje utvrdi Državno izborno povjerenstvo objavljuju se u »Narodnim novinama«, na Hrvatskoj radioteleviziji i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj.

Izborno povjerenstvo izborne jedinice ima stalni i prošireni sastav. U stalnom sastavu izbornog povjerenstva izborne jedinice su predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici. Predsjednika, članove, zamjenika predsjednika i zamjenike članova stalnog sastava izbornog povjerenstva izborne jedinice imenuje Državno izborno povjerenstvo iz reda sudaca i istaknutih pravnika. Prošireni sastav izbornog povjerenstva izborne jedinice određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi stranačkih lista, a članovi proširenog sastava izbornog povjerenstva izborne jedinice imaju sva prava i dužnosti stalnih članova izbornog povjerenstva izborne jedinice. U proširenom sastavu izbornog povjerenstva izborne jedinice su po dva predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, odnosno koalicija sukladno stranačkom sastavu Sabora i njihovi zamjenici. Ukoliko se ne postigne dogovor o dva predstavnika poli¬tičkih stranaka koje se prema stranačkom sastavu Sabora smatraju oporbenima, izbor dva člana proširenog sastava i njihovih zamjenika obavlja se kockom pred Državnim izbornim povjerenstvom, između kandidata i zamjenika.

Birački odbori kao tijelo za provedbu izbora izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, osiguravajući pravilnost i tajnost glasovanja. Sastav biračkog odbora čine predsjednik i četiri člana, kao i njihovi zamjenici, te po dva č lana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po dva člana i zamjenika oporbene poli¬tičke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Sabora. Važno je istaknuti da su političke stranke dužne odrediti članove pojedinih birač¬kih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 8 dana prije dana na koji se održavaju izbori za zastupnike. Ukoliko ih ne bi odredili, odnosno ne bi dostavili njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima, ova izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora. Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, po mogućnosti pravne struke. Biračke odbore za sva biračka mjesta, sukladno odredbama stavka 3. i 4. ovoga članka, imenovat će izborna povjerenstva nadležna prema odredbama ovoga Zakona, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

Državno izborno povjerenstvo sukladno članku 48. Zakona brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za zastupnike Sabora, imenuje članove izbornih povjerenstava izbornih jedinica, utvrđuje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora, određuje biračka mjesta i imenuje biračke odbore u diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hr¬vat¬¬ske, propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora, nadzire rad izbornih povjerenstava izbornih jedinica, na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste izbornih jedinica, te sastavlja zbirne liste izbornih jedinica, nadzire pravilnost izborne promidžbe, objavljuje rezultate izbora za zastupnike u Sabor, osigurava stalnu službu sa zadaćom mjerodavnog i stručnog informiranja birača i davanja odgovora vezanih uz provedbu glasovanja i izbora, a obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom. Obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora koje utvrdi Državno izborno povjerenstvo objavljuju se u »Narodnim novinama«, na Hrvatskoj radioteleviziji i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj.

Izborno povjerenstvo izborne jedinice ima stalni i prošireni sastav. U stalnom sastavu izbornog povjerenstva izborne jedinice su predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici. Predsjednika, članove, zamjenika predsjednika i zamjenike članova stalnog sastava izbornog povjerenstva izborne jedinice imenuje Državno izborno povjerenstvo iz reda sudaca i istaknutih pravnika. Prošireni sastav izbornog povjerenstva izborne jedinice određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi stranačkih lista, a članovi proširenog sastava izbornog povjerenstva izborne jedinice imaju sva prava i dužnosti stalnih članova izbornog povjerenstva izborne jedinice. U proširenom sastavu izbornog povjerenstva izborne jedinice su po dva predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, odnosno koalicija sukladno stranačkom sastavu Sabora i njihovi zamjenici. Ukoliko se ne postigne dogovor o dva predstavnika poli¬tičkih stranaka koje se prema stranačkom sastavu Sabora smatraju oporbenima, izbor dva člana proširenog sastava i njihovih zamjenika obavlja se kockom pred Državnim izbornim povjerenstvom, između kandidata i zamjenika.

Birački odbori kao tijelo za provedbu izbora izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, osiguravajući pravilnost i tajnost glasovanja. Sastav biračkog odbora čine predsjednik i četiri člana, kao i njihovi zamjenici, te po dva člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po dva člana i zamjenika oporbene poli¬tičke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Sabora. Važno je istaknuti da su političke stranke dužne odrediti članove pojedinih birač¬kih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 8 dana prije dana na koji se održavaju izbori za zastupnike. Ukoliko ih ne bi odredili, odnosno ne bi dostavili njiho va imena nadležnim izbornim povjerenstvima, ova izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora. Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, po mogućnosti pravne struke. Biračke odbore za sva biračka mjesta, sukladno odredbama stavka 3. i 4. ovoga članka, imenovat će izborna povjerenstva nadležna prema odredbama ovoga Zakona, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.