AKTUALNO
 • Mišljenja
 • Priopćenja
 • Odgovori na upite
 • DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
 • Sastav
 • Djelokrug Povjerenstva
 • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
 • Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Stručna služba Povjerenstva
 • Kontakt
 • IZBORI
 • Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
 • Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 • Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
 • Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 • Izbori za zastupnike u Europski parlament
 • REFERENDUMI
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
 • IZVJEŠĆA I PUBLIKACIJE
 • Konačno izvješće Ograničene misije za promatranje predsjedničkih izbora OESS/ODIHR-a
 • OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report
 • IZBORI ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE


  Članovi predstavničkih tijela biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

  Redoviti izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se svake četvrte godine, treće nedjelje u mjesecu svibnju. Odluku o raspisivanju izbora donosi Vlada Republike Hrvatske.

  Pravo birati na ovim izborima imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provodi izbor.

  Pravo biti biran za člana predstavničkog tijela imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske koji imaju prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za čije se tijelo provodi izbor.

  Članovi predstavničkog tijela jedne jedinice za vrijeme obnašanja ove dužnosti ne mogu biti članovi predstavničkog tijela druge jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, niti neku od dužnosti navedenih u članku 5. stavku 2. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Kandidirati se ne smiju djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama RH.

  Kandidate za članove predstavničkog tijela mogu predlagati političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači. Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti zajedničkog kandidata. Birači mogu predlagati nezavisne kandidate.

  Tijela koja provode ove izbore su: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, županijska izborna povjerenstva, gradska i općinska izborna povjerenstva te birački odbori.

  Izborna promidžba počinje danom objave zbirne kandidacijske liste, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora. Na dan koji  prethodi održavanju izbora i na dan izbora do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati nije dopuštena izborna promidžba niti objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora.

  Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe imaju političke stranke i nositelji nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela.

  Članovi predstavničkih tijela biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje općine ili grada, županije ili Grada Zagreba čini jednu izbornu jedinicu.

  Opći nadzor ustavnosti  i zakonitosti izbora članova predstavničkih tijela obavlja Ustavni sud Republike Hrvatske u skladu s Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i rješava sporove u skladu s odredbama Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Obvezatne upute i obrasce za ove izbore pogledajte ovdje.


  POPIS ZAKONA:

  1. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (pročišćeni tekst) – „Narodne novine“ br. 44/05. 
   (download pdf dokumenta)
  2.  Zakon o dopuni Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – „Narodne novine“ br. 109/07.
   (download pdf dokumenta)
  3. Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba – „Narodne novine“ br. 109/07.
   (download pdf dokumenta)
  4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba – „Narodne novine“ br. 125/08. 
   (download pdf dokumenta)
  5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 33/01. 
   (download pdf dokumenta)
  6. Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01.) – „Narodne novine“ br. 60/01. 
   (download pdf dokumenta)
  7. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-2494/2002 od 24. ožujka 2004. – „Narodne novine“ br. 43/04.
   (download pdf dokumenta)
  8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 129/05.
   (download pdf dokumenta)
  9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 109/07. 
   (download pdf dokumenta)
  10. Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 36/09. 
   (download pdf dokumenta)
    
  11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 125/08. 
   (download pdf dokumenta)
  12. Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – „Narodne novine“ br. 36/09. 
   (download pdf dokumenta)
    
  13. Zakon o Gradu Zagrebu – „Narodne novine“ br. 62/01. 
   (download pdf dokumenta)
  14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zag rebu – „Narodne novine“ br. 125/08. 
   (download pdf dokumenta)
  15. Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu – „Narodne novine“ br. 36/09. 
   (download pdf dokumenta)
    
  16. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 44/06. 
   (download pdf dokumenta)
  17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 19/07. 
   (download pdf dokumenta)
  18. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – „Narodne novine“, br. 92/10.
   (download pdf dokumenta)
  19. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 24/11.
   (download pdf dokumenta)
  20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 61/11.
   (download pdf dokumenta)
  21. Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 50/11.
   (download pdf dokumenta)
  SERVISNE POVEZNICE
  KORISNE POVEZNICE
  MEĐUNARODNA SURADNJA
  PRISTUP INFORMACIJAMA