AKTUALNO
 • Mišljenja
 • Priopćenja
 • Odgovori na upite
 • DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
 • Sastav
 • Djelokrug Povjerenstva
 • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
 • Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Stručna služba Povjerenstva
 • Kontakt
 • IZBORI
 • Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
 • Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 • Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
 • Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 • Izbori za zastupnike u Europski parlament
 • REFERENDUMI
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
 • IZVJEŠĆA I PUBLIKACIJE
 • Konačno izvješće Ograničene misije za promatranje predsjedničkih izbora OESS/ODIHR-a
 • OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report
 • STRUČNA SLUŽBA POVJERENSTVA


   

  Državno izborno povjerenstvo (u daljem tekstu: Povjerenstvo) ima  stručnu službu za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga Povjerenstva te  administrativnih, tehničkih i drugih poslova sukladno Zakonu o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

  Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu stručne službe uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada stručne službe.

  Tajnik Povjerenstva voditelj je stručne službe.
  Tajnik rukovodi stručnom službom, usmjerava i usklađuje rad stručne službe i za njezin rad odgovara Povjerenstvu.
  Tajnik u odnosu na stručnu službu ima položaj čelnika tijela državne uprave.
  Tajnika bira Povjerenstvo, većinom glasova svih članova Povjerenstva  na temelju javnog natječaja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje prijam državnih službenika u državnu službu.
  Tajnik Povjerenstva ima zamjenika koji se bira na isti način i pod istim uvjetima kao i tajnik te  ga mijenja u svim poslovima koje on na njega prenese.
  Tajnik  Povjerenstva i zamjenik tajnika Povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

  U Stručnoj službi ustrojavaju se sljedeća radna mjesta:
  • tajnik Povjerenstva
  • zamjenik tajnika Povjerenstva
  • savjetnik predsjednika Povjerenstva
  • savjetnik Povjerenstva
  • savjetnik za odnose s javnošću
  • administrativni tajnik predsjednika
  • administrativni tajnik potpredsjednika
  • administrativni tajnik.
  Odgovarajuće upravno-pravne, analitičko-normativne, financijsko-planske i druge opće, administrativno i tehničko pomoćne poslove za Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, na zahtjev i  po potrebi, obavlja Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske.
     


  SASTAV STRUČNE SLUŽBE POVJERENSTVA

  Tajnica Povjerenstva
  Irena Kravos, dipl. iur.

  telefon: +385 (0) 1 45 69 406
  telefaks: +385 (0) 1  63 03 509
   

  Zamjenik tajnice Povjerenstva 
  Slaven Hojski, dipl. iur.

  telefon: +385 (0) 1 45 69 712, 45 69 770
  telefaks: +385 (0) 1  63 03 509

  Savjetnica predsjednika Povjerenstva za pravna pitanja
  Katja Modrić Škrabalo, dipl. iur.
  telefon: +385 (0) 1 45 69 712, 63 03 170
  telefaks: +385 (0) 1  63 03 509
   
   
  Savjetnica predsjednika Povjerenstva za pravna pitanja
  Albina Rosandić, dipl. iur.
  telefon: +385 (0) 1 45 69 712, 63 03 171
  telefaks: +385 (0) 1  63 03 509

  Savjetnica predsjednika Povjerenstva za financije
  Tomislava Maričević , dipl. oecc.
  telefon: +385 (0) 1 45 69 712, 63 03 173
  telefaks: +385 (0) 1  63 03 132, 45 69 781
   
   
  Savjetnica predsjednika Povjerenstva za financije
  Zrinka Mikulić, dipl. oecc.
  telefon: +385 (0) 1 45 69 712, 63 03 172
  telefaks: +385 (0) 1  63 03 132, 45 69 781


  Administrativna tajnica predsjednika
   
  Snježana Jeličić

  telefon: +385 (0) 1 45 69 712, 45 69 713
  telefaks: +385 (0) 1  63 03 509

   Administrativna tajnica predsjednika
  Snježana Grahovac


  telefon: +385 (0) 1 45 69 712, 45 69 713
  telefaks: +385 (0) 1  63 03 509

   


   Poslovi tajnika

  • rukovodi Stručnom službom
  • koordinira rad službe, daje upute službenicima i namještenicima za obavljanje poslova
  • brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika
  • nadzire rad  službenika
  • prati pravne propise, a osobito propise iz izbornog prava
  • sastavlja zapisnik sjednica Povjerenstva
  • odgovara za rad Stručne službe
  • organizira sjednice, sastanke, radne dogovore i izvršava odluke Povjerenstva
  • priprema materijale za sjednice Povjerenstva te nazoči radu Povjerenstva
  • izrađuje prijedloge pravilnika i drugih akata vezanih uz rad Povjerenstva te radnopravni status članova Povjerenstva i Stručne službe
  • obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Povjerenstva i Povjerenstva.

   Poslovi zamjenika tajnika

  • zamjenjuje tajnika u slučaju njegove spriječenosti
  • pomaže tajniku u obavljanju poslova iz njegova djelokruga
  • prati pravne propise, a naročito propise iz oblasti izbornog prava
  • obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Povjerenstva, Povjerenstva i tajnika.

   

  Kontakt podaci

  Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
  Visoka 15
  10000 Zagreb

  telefon: +385 (0) 1 45 69 712, 45 69 713
  telefaks: +385 (0) 1  63 03 509
  e-mail: dip@izbori.hr

  SERVISNE POVEZNICE
  KORISNE POVEZNICE
  MEĐUNARODNA SURADNJA
  PRISTUP INFORMACIJAMA