AKTUALNO
 • Mišljenja
 • Priopćenja
 • Odgovori na upite
 • DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
 • Sastav
 • Djelokrug Povjerenstva
 • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
 • Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Stručna služba Povjerenstva
 • Kontakt
 • IZBORI
 • Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
 • Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 • Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
 • Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 • Izbori za zastupnike u Europski parlament
 • REFERENDUMI
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
 • IZVJEŠĆA I PUBLIKACIJE
 • Konačno izvješće Ograničene misije za promatranje predsjedničkih izbora OESS/ODIHR-a
 • OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report
 • DJELOKRUG POVJERENSTVA


  Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske osnovano je Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Zakon)., kao stalno i neovisno državno tijelo. 

  Do donošenja Zakona,  Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske se osnivalo ad hoc, za provedbu pojedine vrste raspisanih izbora .

  Donošenjem Zakona normativna i faktična situacija se izmijenila pa je u članku 2. Zakona propisano da Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom, što predstavlja novost u odnosu na dosadašnje stanje, ali i u odnosu na odredbe zakona koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor, izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zatim neposredni izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.
           
  Djelokrug Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske propisan je člankom 11. Zakona, pa tako Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske :

  • daje mišljenja za dogradnju i unaprjeđivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma
  • imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada Zagreba
  • provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite izbornog biračkog prava u izbornom postupku
  • određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu
  • objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu
  • podnosi izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora i referenduma
  • utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova zamjenika
  • surađuje s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće
  • podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku 60 dana od dana objave službenih rezultata izbora
  • obavlja i druge poslove propisane posebnim propisima.  

   

  SERVISNE POVEZNICE
  KORISNE POVEZNICE
  MEĐUNARODNA SURADNJA
  PRISTUP INFORMACIJAMA