AKTUALNO
 • Mišljenja
 • Priopćenja
 • Odgovori na upite
 • DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
 • Sastav
 • Djelokrug Povjerenstva
 • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
 • Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Stručna služba Povjerenstva
 • Kontakt
 • IZBORI
 • Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
 • Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 • Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
 • Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 • Izbori za zastupnike u Europski parlament
 • REFERENDUMI
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
 • IZVJEŠĆA I PUBLIKACIJE
 • Konačno izvješće Ograničene misije za promatranje predsjedničkih izbora OESS/ODIHR-a
 • OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report
 • IZBORNI ETIČKI KODEKS


  Izborni etički kodeks prvi je put donesen za provođenje parlamentarnih izbora 2000. godine i odnosi se samo na izbore za zastupnike u Hrvatski sabor. Tada je, naime, prvi put imenovano Etičko povjerenstvo kao nadstranačko tijelo sastavljeno od istaknutih javnih osoba koje nisu kandidati na izborima i nisu članovi niti jedne političke stranke.

  Predsjednik Etičkog povjerenstva je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dok ostale članove, na prijedlog parlamentarnih stranaka a sukladno stranačkom sastavu Sabora, imenuje Ustavni sud Republike Hrvatske.  

  Etičko povjerenstvo donosi i objavljuje Etički kodeks svaki put nakon objave odluke o raspisivanju izbora, a prije početka izborne promidžbe. Čini ga sustav pravila ponašanja koja tijekom izborne kampanje moraju poštovati pojedinci i političke stranke koje sudjeluju u izborima.

  SERVISNE POVEZNICE
  KORISNE POVEZNICE
  MEĐUNARODNA SURADNJA
  PRISTUP INFORMACIJAMA