IZBORI 10.07.2011.
Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
DOPUNSKI IZBORI 2011.
PRIJEVREMENI IZBORI 2011.
PRIJEVREMENI IZBORI 2010.
IZBORI 13.06.2010.
Dopunski izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
IZBORI 27.12.2009.
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
IZBORI 06.12.2009.
Dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Dopunski izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
IZBORI 17.05.2009.
Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
IZBORI 25.11.2007.
Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
IZBORI 17.06.2007.
Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
IZBORI 15.05.2005.
Izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne [regionalne] samouprave
IZBORI 02.01.2005.
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
IZBORI 15.02.2004.
Dopunski i ponovljeni izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
IZBORI 23.11.2003.
Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
IZBORI 18.05.2003.
Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
IZBORI 25.05.2001.
Izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
IZBORI 25.01.2000.
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
IZBORI 03.01.2000.
Izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora
IZBORI 1997.
IZBORI 1996.
IZBORI 1995.
IZBORI 1993.
IZBORI 1992.
IZBORI 1991.
IZBORI 1990.