Pitanja za on-line edukaciju za financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima 2017.

 1. Koji izborni sudionici su dužni poštivati odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u svezi izborne promidžbe na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te njihovih zamjenika?

  Kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba


  Kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina


  Kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda


 2. Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te njihovih zamjenika?

  Kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača


  Politička stranka koja je predložila kandidata


  Jedan od birača koji je predložio kandidata


 3. Koju vrstu računa za financiranje izborne promidžbe su kandidati dužni otvoriti?

  Žiro-račun


  Tekući račun


  Poseban račun za financiranje izborne promidžbe


 4. Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe ako kandidata za gradonačelnika predlažu birači?

  Kandidat za gradonačelnika


  Jedan od birača koji je predložio kandidata za gradonačelnika


  Nitko od navedenih


 5. Tko je dužan otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe ako kandidata za općinskog načelnika predlaže politička stranka?

  Kandidat za općinskog načelnika


  Politička stranka koja je predložila kandidata za općinskog načelnika


  Nitko od navedenih


 6. Koliko je posebnih računa za financiranje izborne promidžbe dužan otvoriti kandidat grupe birača koji istovremeno podnosi kandidacijsku listu za gradsko vijeće i kandidaturu za gradonačelnika?

  1 račun


  2 računa


  Kandidat nije dužan otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe


 7. Koji je krajnji rok za otvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe?

  S danom raspisivanja izbora


  S danom podnošenja kandidature


  Do završetka izborne promidžbe


 8. Koji je rok za zatvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe?

  Nakon održanih izbora


  U roku od 30 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe


  Nije potrebno zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe


 9. Koji su izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te njihovih zamjenika?

  Vlastita sredstva


  Donacije


  Vlastita sredstva i donacije


 10. Što su donacije?

  Rad volontera


  Vlastita sredstva


  Povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate kandidatu za financiranje izborne promidžbe


 11. Koji je krajnji rok za uplatu donacija?

  7 dana prije održavanja izbora


  24 sata prije dana održavanja izbora


  Dan održavanja izbora


 12. Što je zabranjeno koristiti za potrebe izborne promidžbe?

  Sredstva proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave


  Uredsku opremu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave


  Sve navedeno


 13. Kada započinje izborna promidžba?

  Raspisivanjem izbora


  Danom objave zbirnih lista


  Predajom kandidature


 14. Kada završava izborna promidžba?

  Na dan izbora


  24 sata prije dana održavanja izbora


  Objavom rezultata izbora


 15. Na koji način se prikupljaju donacije u novcu za financiranje izborne promidžbe?

  Na privatan račun kandidata


  U gotovini


  Na poseban račun za financiranje izborne promidžbe


 16. Jesu li kandidati dužni izdati potvrdu o primljenoj donaciji?

  Da


  Ne


  Mogu i ne moraju


 17. Od koga je dozvoljeno primati donacije?

  Strane pravne osobe


  Strane fizičke osobe


  Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave


 18. Što su kandidati dužni učiniti u slučaju primitka donacija iz nedopuštenih izvora?

  Vratiti donaciju donatoru u roku od 8 dana od dana primljene uplate


  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju u roku od 8 dana od dana primljene uplate


  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i doznačiti u korist državnog proračuna u roku od 8 dana od dana primljene uplate


 19. Što su kandidati dužni učiniti u slučaju primitka donacija nakon završetka izborne promidžbe?

  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i vratiti donatoru najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka donacije


  Prijaviti donaciju Ministarstvu financija i Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 8 dana od dana primitka donacije


  Prijaviti donaciju Državnom izbornom povjerenstvu i donirati u humanitarne svrhe u roku od 8 dana od dana primitka donacije


 20. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija pravne osobe kandidatu u kalendarskoj godini?

  200.000,00 kuna


  100.000,00 kuna


  30.000,00 kuna


 21. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija fizičke osobe kandidatu u kalendarskoj godini?

  200.000,00 kuna


  100.000,00 kuna


  30.000,00 kuna


 22. Kolika je ukupna dopuštena vrijednost donacija obrtnika kandidatu u kalendarskoj godini?

  200.000,00 kuna


  100.000,00 kuna


  30.000,00 kuna


 23. Koliki je ukupan dopušteni iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu na izborima za župana?

  1.000.000,00 kuna


  600.000,00 kuna


  500.000,00 kuna


 24. Koji su sastavni dijelovi financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe?

  Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i ugovor o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe


  Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, potvrde o primljenim donacijama i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe


  Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe


 25. Kome su kandidati dužni dostaviti izvješća za financiranje izborne promidžbe?

  Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske


  Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju


  Nadležnom izbornom povjerenstvu


 26. Koja su izvješća o izbornoj promidžbi kandidati dužni podnijeti 7 dana prije održavanja izbora?

  Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe


  Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe


  Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sa sastavnim dijelovima


 27. Kada su kandidati dužni dostaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sa sastavnim dijelovima?

  45 dana nakon održanih izbora


  30 dana nakon održanih izbora


  15 dana nakon održanih izbora


 28. Što su kandidati dužni objaviti u roku od 3 dana od dana objave pravovaljano predloženih kandidatura?

  Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe


  Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe i ugovor o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe


  Okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu


 29. Gdje su kandidati dužni objaviti izvješća o financiranju izborne promidžbe kao i okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava?

  Na vlastitoj web stranici, na web stranici političke stranke koja je predložila kandidata ili putem lokalnog tiska


  Na web stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave


  Putem tiska


 30. Koja su izvješća o izbornoj promidžbi kandidati dužni objaviti 5 dana prije održavanja izbora?

  Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe


  Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe i ugovor o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe


  Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sa sastavnim dijelovima


 31. Kada su kandidati dužni objaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sa sastavnim dijelovima?

  15 dana nakon održanih izbora


  30 dana nakon održanih izbora


  45 dana nakon održanih izbora


 32. Koje vrste sankcija postoje za povrede odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe vezano uz financiranje izborne promidžbe?

  Administrativne i prekršajne sankcije


  Prekršajne sankcije


  Kaznenopravne sankcije


 33. Koja administrativna sankcija će se izreći u slučaju ako se propisana izvješća o financiranju izborne promidžbe ne dostave i ne objave u propisanom roku?

  Potpuni gubitak naknade troškova izborne promidžbe


  Djelomični gubitak naknade troškova izborne promidžbe


  Obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe


Rezultat
Rezultat
Rezultat
Zatvori