Koprivničko-križevačkaVaraždinskaKrapinsko-zagorskaMeđimurskaSisačko-moslavačkaDubrovačko-neretvanskaSplitsko-dalmatinskaZadarskaŠibensko-kninskaLičko-senjskaOsječko-baranjskaVukovarsko-srijemskaIstarskaKarlovačkaPrimorsko-goranskaZagrebačkaGrad ZagrebVirovitičko-podravskaBjelovarsko-bilogorskaBrodsko-posavskaPožeško-slavonska
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPAN
GRADSKA SKUPŠTINA
GRADONAČELNIK
GRADSKO / OPĆINSKO VIJEĆE
GRADONAČELNIK
/ OPĆINSKI NAČELNIK
ZAMJENIK ŽUPANA
(srpska n.m.)
ZAMJENIK ŽUPANA
(talijanska n.m.)
ZAMJENIK ŽUPANA
(češka n.m.)
ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA HRVATSKOG NARODA
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA / OPĆINSKOG NAČELNIKA
(bošnjačka n.m.)
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA / OPĆINSKOG NAČELNIKA
(češka n.m.)
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA / OPĆINSKOG NAČELNIKA
(mađarska n.m.)
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA / OPĆINSKOG NAČELNIKA
(romska n.m.)
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA / OPĆINSKOG NAČELNIKA
(rusinska n.m.)
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA / OPĆINSKOG NAČELNIKA
(slovačka n.m.)
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA / OPĆINSKOG NAČELNIKA
(srpska n.m.)
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA / OPĆINSKOG NAČELNIKA
(talijanska n.m.)

Stanje od

Županijske skupštine / Gradska skupština Grada Zagreba

Gradska / općinska vijeća

Župani / Gradonačelnik Grada Zagreba

Gradonačelnici / općinski načelnici