KANDIDATURA  19. svibnja 2013.

Ispis
Naziv županije
1.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA
DUGO SELO Lista   Lista  
IVANIĆ-GRAD Lista   Lista  
JASTREBARSKO Lista   Lista  
SAMOBOR Lista   Lista  
SVETA NEDELJA Lista   Lista  
SVETI IVAN ZELINA Lista   Lista  
VELIKA GORICA Lista   Lista  
VRBOVEC Lista   Lista  
ZAPREŠIĆ Lista   Lista  
BEDENICA Lista   Lista  
BISTRA Lista   Lista  
BRCKOVLJANI Lista   Lista  
BRDOVEC Lista   Lista  
DUBRAVA Lista   Lista  
DUBRAVICA Lista   Lista  
FARKAŠEVAC Lista   Lista  
GRADEC Lista   Lista  
JAKOVLJE Lista   Lista  
KLINČA SELA Lista   Lista  
KLOŠTAR IVANIĆ Lista   Lista  
KRAŠIĆ Lista   Lista  
KRAVARSKO Lista   Lista  
KRIŽ Lista   Lista  
LUKA Lista   Lista  
MARIJA GORICA Lista   Lista  
ORLE Lista   Lista  
PISAROVINA Lista   Lista  
POKUPSKO Lista   Lista  
PRESEKA Lista   Lista  
PUŠĆA Lista   Lista  
RAKOVEC Lista   Lista  
RUGVICA Lista   Lista  
STUPNIK Lista   Lista  
ŽUMBERAK Lista   Lista  
2.
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA
DONJA STUBICA Lista   Lista  
KLANJEC Lista   Lista  
KRAPINA Lista   Lista  
OROSLAVJE Lista   Lista  
PREGRADA Lista   Lista  
ZABOK Lista   Lista  
ZLATAR Lista   Lista  
BEDEKOVČINA Lista   Lista  
BUDINŠČINA Lista   Lista  
DESINIĆ Lista   Lista  
ĐURMANEC Lista   Lista  
GORNJA STUBICA Lista   Lista  
HRAŠĆINA Lista   Lista  
HUM NA SUTLI Lista   Lista  
JESENJE Lista   Lista  
KONJŠČINA Lista   Lista  
KRALJEVEC NA SUTLI Lista   Lista  
KRAPINSKE TOPLICE Lista   Lista  
KUMROVEC Lista   Lista  
LOBOR Lista   Lista  
MAČE Lista   Lista  
MARIJA BISTRICA Lista   Lista  
MIHOVLJAN Lista   Lista  
NOVI GOLUBOVEC Lista   Lista  
PETROVSKO Lista   Lista  
RADOBOJ Lista   Lista  
STUBIČKE TOPLICE Lista   Lista  
SVETI KRIŽ ZAČRETJE Lista   Lista  
TUHELJ Lista   Lista  
VELIKO TRGOVIŠĆE Lista   Lista  
ZAGORSKA SELA Lista   Lista  
ZLATAR BISTRICA Lista   Lista  
3.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M.
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
GLINA Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
HRVATSKA KOSTAJNICA Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
KUTINA Lista   Lista    
NOVSKA Lista   Lista    
PETRINJA Lista   Lista    
POPOVAČA Lista   Lista    
SISAK Lista   Lista    
DONJI KUKURUZARI Lista   Lista   Lista (SRPSKA) 
DVOR Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)  
GVOZD Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)  
HRVATSKA DUBICA Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
JASENOVAC Lista   Lista    
LEKENIK Lista   Lista    
LIPOVLJANI Lista   Lista    
MAJUR Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
MARTINSKA VES Lista   Lista    
SUNJA Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
TOPUSKO Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
VELIKA LUDINA Lista   Lista    
4.
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M.
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
DUGA RESA Lista   Lista    
KARLOVAC Lista   Lista    
OGULIN Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
OZALJ Lista   Lista    
SLUNJ Lista   Lista    
BARILOVIĆ Lista   Lista    
BOSILJEVO Lista   Lista    
CETINGRAD Lista   Lista   Lista (BOŠNJAČKA)  
DRAGANIĆ Lista   Lista    
GENERALSKI STOL Lista   Lista    
JOSIPDOL Lista   Lista    
KAMANJE Lista   Lista    
KRNJAK Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)  
LASINJA Lista   Lista    
NETRETIĆ Lista   Lista    
PLAŠKI Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
RAKOVICA Lista   Lista    
RIBNIK Lista   Lista    
SABORSKO Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
TOUNJ Lista   Lista    
VOJNIĆ Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)  
ŽAKANJE Lista   Lista    
5.
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA
IVANEC Lista   Lista  
LEPOGLAVA Lista   Lista  
LUDBREG Lista   Lista  
NOVI MAROF Lista   Lista  
VARAŽDIN Lista   Lista  
VARAŽDINSKE TOPLICE Lista   Lista  
BEDNJA Lista   Lista  
BERETINEC Lista   Lista  
BREZNICA Lista   Lista  
BREZNIČKI HUM Lista   Lista  
CESTICA Lista   Lista  
DONJA VOĆA Lista   Lista  
GORNJI KNEGINEC Lista   Lista  
JALŽABET Lista   Lista  
KLENOVNIK Lista   Lista  
LJUBEŠĆICA Lista   Lista  
MALI BUKOVEC Lista   Lista  
MARTIJANEC Lista   Lista  
MARUŠEVEC Lista   Lista  
PETRIJANEC Lista   Lista  
SRAČINEC Lista   Lista  
SVETI ĐURĐ Lista   Lista  
SVETI ILIJA Lista   Lista  
TRNOVEC BARTOLOVEČKI Lista   Lista  
VELIKI BUKOVEC Lista   Lista  
VIDOVEC Lista   Lista  
VINICA Lista   Lista  
VISOKO Lista   Lista  
6.
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
ĐURĐEVAC Lista   Lista    
KOPRIVNICA Lista   Lista    
KRIŽEVCI Lista   Lista    
DRNJE Lista   Lista    
ĐELEKOVEC Lista   Lista    
FERDINANDOVAC Lista   Lista    
GOLA Lista   Lista    
GORNJA RIJEKA Lista   Lista    
HLEBINE Lista   Lista    
KALINOVAC Lista   Lista    
KALNIK Lista   Lista    
KLOŠTAR PODRAVSKI Lista   Lista    
KOPRIVNIČKI BREGI Lista   Lista    
KOPRIVNIČKI IVANEC Lista   Lista    
LEGRAD Lista   Lista    
MOLVE Lista   Lista    
NOVIGRAD PODRAVSKI Lista   Lista    
NOVO VIRJE Lista   Lista    
PETERANEC Lista   Lista    
PODRAVSKE SESVETE Lista   Lista    
RASINJA Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
SOKOLOVAC Lista   Lista    
SVETI IVAN ŽABNO Lista   Lista    
SVETI PETAR OREHOVEC Lista   Lista    
VIRJE Lista   Lista    
7.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M. ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M.
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
BJELOVAR Lista   Lista    
ČAZMA Lista   Lista    
DARUVAR Lista   Lista   Lista (ČEŠKA)  
GAREŠNICA Lista   Lista    
GRUBIŠNO POLJE Lista   Lista   Lista (ČEŠKA)  
BEREK Lista   Lista    
DEŽANOVAC Lista   Lista   Lista (ČEŠKA)  
ĐULOVAC Lista   Lista    
HERCEGOVAC Lista   Lista    
IVANSKA Lista   Lista    
KAPELA Lista   Lista    
KONČANICA Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)  
NOVA RAČA Lista   Lista    
ROVIŠĆE Lista   Lista    
SEVERIN Lista   Lista    
SIRAČ Lista   Lista    
ŠANDROVAC Lista   Lista    
ŠTEFANJE Lista   Lista    
VELIKA PISANICA Lista   Lista    
VELIKA TRNOVITICA Lista   Lista    
VELIKI GRĐEVAC Lista   Lista    
VELIKO TROJSTVO Lista   Lista    
ZRINSKI TOPOLOVAC Lista   Lista    
8.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M.
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
BAKAR Lista   Lista    
CRES Lista   Lista    
CRIKVENICA Lista   Lista    
ČABAR Lista   Lista    
DELNICE Lista   Lista    
KASTAV Lista   Lista    
KRALJEVICA Lista   Lista    
KRK Lista   Lista    
MALI LOŠINJ Lista   Lista    
NOVI VINODOLSKI Lista   Lista    
OPATIJA Lista   Lista    
RAB Lista   Lista    
RIJEKA Lista   Lista    
VRBOVSKO Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
BAŠKA Lista   Lista    
BROD MORAVICE Lista   Lista    
ČAVLE Lista   Lista    
DOBRINJ Lista   Lista    
FUŽINE Lista   Lista    
JELENJE Lista   Lista    
KLANA Lista   Lista    
KOSTRENA Lista   Lista    
LOKVE Lista   Lista    
LOPAR Lista   Lista    
LOVRAN Lista   Lista    
MALINSKA-DUBAŠNICA Lista   Lista    
MATULJI Lista   Lista    
MOŠĆENIČKA DRAGA Lista   Lista    
MRKOPALJ Lista   Lista    
OMIŠALJ Lista   Lista    
PUNAT Lista   Lista    
RAVNA GORA Lista   Lista    
SKRAD Lista   Lista    
VINODOLSKA OPĆINA Lista   Lista    
VIŠKOVO Lista   Lista    
VRBNIK Lista   Lista    
9.
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M.
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
GOSPIĆ Lista   Lista    
NOVALJA Lista   Lista    
OTOČAC Lista   Lista    
SENJ Lista   Lista    
BRINJE Lista   Lista    
DONJI LAPAC Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)  
KARLOBAG Lista   Lista    
LOVINAC Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
PERUŠIĆ Lista   Lista    
PLITVIČKA JEZERA Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
UDBINA Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)  
VRHOVINE Lista   Lista    
10.
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M.
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA
ORAHOVICA Lista   Lista  
SLATINA Lista   Lista  
VIROVITICA Lista   Lista  
CRNAC Lista   Lista  
ČAČINCI Lista   Lista  
ČAĐAVICA Lista   Lista  
GRADINA Lista   Lista  
LUKAČ Lista   Lista  
MIKLEUŠ Lista   Lista  
NOVA BUKOVICA Lista   Lista  
PITOMAČA Lista   Lista  
SOPJE Lista   Lista  
SUHOPOLJE Lista   Lista  
ŠPIŠIĆ BUKOVICA Lista   Lista  
VOĆIN Lista   Lista  
ZDENCI Lista   Lista  
11.
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M.
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
KUTJEVO Lista   Lista    
LIPIK Lista   Lista    
PAKRAC Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
PLETERNICA Lista   Lista    
POŽEGA Lista   Lista    
BRESTOVAC Lista   Lista    
ČAGLIN Lista   Lista    
JAKŠIĆ Lista   Lista    
KAPTOL Lista   Lista    
VELIKA Lista   Lista    
12.
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
NOVA GRADIŠKA Lista   Lista    
SLAVONSKI BROD Lista   Lista    
BEBRINA Lista   Lista    
BRODSKI STUPNIK Lista   Lista    
BUKOVLJE Lista   Lista    
CERNIK Lista   Lista    
DAVOR Lista   Lista    
DONJI ANDRIJEVCI Lista   Lista    
DRAGALIĆ Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
GARČIN Lista   Lista    
GORNJA VRBA Lista   Lista    
GORNJI BOGIĆEVCI Lista   Lista    
GUNDINCI Lista   Lista    
KLAKAR Lista   Lista    
NOVA KAPELA Lista   Lista    
OKUČANI Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
OPRISAVCI Lista   Lista    
ORIOVAC Lista   Lista    
PODCRKAVLJE Lista   Lista    
REŠETARI Lista   Lista    
SIBINJ Lista   Lista    
SIKIREVCI Lista   Lista    
SLAVONSKI ŠAMAC Lista   Lista    
STARA GRADIŠKA Lista   Lista    
STARO PETROVO SELO Lista   Lista    
VELIKA KOPANICA Lista   Lista    
VRBJE Lista   Lista    
VRPOLJE Lista   Lista    
13.
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
BENKOVAC Lista   Lista    
BIOGRAD NA MORU Lista   Lista    
NIN Lista   Lista    
OBROVAC Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
PAG Lista   Lista    
ZADAR Lista   Lista    
BIBINJE Lista   Lista    
GALOVAC Lista   Lista    
GRAČAC Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
JASENICE Lista   Lista    
KALI Lista   Lista    
KOLAN Lista   Lista    
KUKLJICA Lista   Lista    
LIŠANE OSTROVIČKE Lista   Lista    
NOVIGRAD Lista   Lista    
PAKOŠTANE Lista   Lista    
PAŠMAN Lista   Lista    
POLAČA Lista   Lista    
POLIČNIK Lista   Lista    
POSEDARJE Lista   Lista    
POVLJANA Lista   Lista    
PREKO Lista   Lista    
PRIVLAKA Lista   Lista    
RAŽANAC Lista   Lista    
SALI Lista   Lista    
STANKOVCI Lista   Lista    
STARIGRAD Lista   Lista    
SUKOŠAN Lista   Lista    
SVETI FILIP I JAKOV Lista   Lista    
ŠKABRNJA Lista   Lista    
TKON Lista   Lista    
VIR Lista   Lista    
VRSI Lista   Lista    
ZEMUNIK DONJI Lista   Lista    
14.
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M.
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
BELI MANASTIR Lista   Lista   Lista (SRPSKA)    
BELIŠĆE Lista   Lista      
DONJI MIHOLJAC Lista   Lista      
ĐAKOVO Lista   Lista      
NAŠICE Lista   Lista      
OSIJEK Lista   Lista      
VALPOVO Lista   Lista      
ANTUNOVAC Lista   Lista      
BILJE Lista   Lista   Lista (MAĐARSKA)    
BIZOVAC Lista   Lista      
ČEMINAC Lista   Lista      
ČEPIN Lista   Lista      
DARDA Lista   Lista   Lista (SRPSKA)    
DONJA MOTIČINA Lista   Lista      
DRAŽ Lista   Lista   Lista (MAĐARSKA)    
DRENJE Lista   Lista      
ĐURĐENOVAC Lista   Lista      
ERDUT Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)    
ERNESTINOVO Lista   Lista   Lista (MAĐARSKA)    
FERIČANCI Lista   Lista      
GORJANI Lista   Lista      
JAGODNJAK Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)    
KNEŽEVI VINOGRADI Lista   Lista   Lista (SRPSKA)   Lista (HRVATSKI)  
KOŠKA Lista   Lista      
LEVANJSKA VAROŠ Lista   Lista      
MAGADENOVAC Lista   Lista      
MARIJANCI Lista   Lista      
PETLOVAC Lista   Lista      
PETRIJEVCI Lista   Lista      
PODGORAČ Lista   Lista   Lista (SRPSKA)    
PODRAVSKA MOSLAVINA Lista   Lista      
POPOVAC Lista   Lista   Lista (SRPSKA)    
PUNITOVCI Lista   Lista   Lista (SLOVAČKA)    
SATNICA ĐAKOVAČKA Lista   Lista      
SEMELJCI Lista   Lista      
STRIZIVOJNA Lista   Lista      
ŠODOLOVCI Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)    
TRNAVA Lista   Lista      
VILJEVO Lista   Lista   Lista (SRPSKA)    
VIŠKOVCI Lista   Lista      
VLADISLAVCI Lista   Lista      
VUKA Lista   Lista      
15.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M.
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
DRNIŠ Lista   Lista    
KNIN Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
SKRADIN Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
ŠIBENIK Lista   Lista    
VODICE Lista   Lista    
BILICE Lista   Lista    
BISKUPIJA Lista   Lista    
CIVLJANE Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)  
ERVENIK Lista   Lista    
KIJEVO Lista   Lista    
KISTANJE Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)  
MURTER - KORNATI Lista   Lista    
PIROVAC Lista   Lista    
PRIMOŠTEN Lista   Lista    
PROMINA Lista   Lista    
ROGOZNICA Lista   Lista    
RUŽIĆ Lista   Lista    
TISNO Lista   Lista    
TRIBUNJ Lista   Lista    
UNEŠIĆ Lista   Lista    
16.
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M.
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
ILOK Lista   Lista    
OTOK Lista   Lista    
VINKOVCI Lista   Lista    
VUKOVAR Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
ŽUPANJA Lista   Lista    
ANDRIJAŠEVCI Lista   Lista    
BABINA GREDA Lista   Lista    
BOGDANOVCI Lista   Lista   Lista (RUSINSKA)  
BOROVO Lista   Lista    
BOŠNJACI Lista   Lista    
CERNA Lista   Lista    
DRENOVCI Lista   Lista    
GRADIŠTE Lista   Lista    
GUNJA Lista   Lista   Lista (BOŠNJAČKA)  
IVANKOVO Lista   Lista    
JARMINA Lista   Lista    
LOVAS Lista   Lista    
MARKUŠICA Lista   Lista    
NEGOSLAVCI Lista   Lista    
NIJEMCI Lista   Lista    
NUŠTAR Lista   Lista    
PRIVLAKA Lista   Lista    
STARI JANKOVCI Lista   Lista   Lista (SRPSKA)  
STARI MIKANOVCI Lista   Lista    
ŠTITAR Lista   Lista    
TOMPOJEVCI Lista   Lista   Lista (RUSINSKA)  
TORDINCI Lista   Lista   Lista (MAĐARSKA)  
TOVARNIK Lista   Lista    
TRPINJA Lista   Lista    
VOĐINCI Lista   Lista    
VRBANJA Lista   Lista    
17.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA
HVAR Lista   Lista  
IMOTSKI Lista   Lista  
KAŠTELA Lista   Lista  
KOMIŽA Lista   Lista  
MAKARSKA Lista   Lista  
OMIŠ Lista   Lista  
SINJ Lista   Lista  
SOLIN Lista   Lista  
SPLIT Lista   Lista  
STARI GRAD Lista   Lista  
SUPETAR Lista   Lista  
TRILJ Lista   Lista  
TROGIR Lista   Lista  
VIS Lista   Lista  
VRGORAC Lista   Lista  
VRLIKA Lista   Lista  
BAŠKA VODA Lista   Lista  
BOL Lista   Lista  
BRELA Lista   Lista  
CISTA PROVO Lista   Lista  
DICMO Lista   Lista  
DUGI RAT Lista   Lista  
DUGOPOLJE Lista   Lista  
GRADAC Lista   Lista  
HRVACE Lista   Lista  
JELSA Lista   Lista  
KLIS Lista   Lista  
LEĆEVICA Lista   Lista  
LOKVIČIĆI Lista   Lista  
LOVREĆ Lista   Lista  
MARINA Lista   Lista  
MILNA Lista   Lista  
MUĆ Lista   Lista  
NEREŽIŠĆA Lista   Lista  
OKRUG Lista   Lista  
OTOK Lista   Lista  
PODBABLJE Lista   Lista  
PODGORA Lista   Lista  
PODSTRANA Lista   Lista  
POSTIRA Lista   Lista  
PRGOMET Lista   Lista  
PRIMORSKI DOLAC Lista   Lista  
PROLOŽAC Lista   Lista  
PUČIŠĆA Lista   Lista  
RUNOVIĆI Lista   Lista  
SEGET Lista   Lista  
SELCA Lista   Lista  
SUĆURAJ Lista   Lista  
SUTIVAN Lista   Lista  
ŠESTANOVAC Lista   Lista  
ŠOLTA Lista   Lista  
TUČEPI Lista   Lista  
ZADVARJE Lista   Lista  
ZAGVOZD Lista   Lista  
ZMIJAVCI Lista   Lista  
18.
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN ZAMJENIK ŽUPANA IZ REDA N.M.
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
BUJE - BUIE Lista   Lista   Lista (TALIJANSKA)  
BUZET Lista   Lista    
LABIN Lista   Lista    
NOVIGRAD - CITTANOVA Lista   Lista    
PAZIN Lista   Lista    
POREČ - PARENZO Lista   Lista   Lista (TALIJANSKA)  
PULA - POLA Lista   Lista    
ROVINJ - ROVIGNO Lista   Lista    
UMAG - UMAGO Lista   Lista   Lista (TALIJANSKA)  
VODNJAN - DIGNANO Lista   Lista   Lista (TALIJANSKA)  
BALE - VALLE Lista   Lista   Lista (TALIJANSKA)  
BARBAN Lista   Lista    
BRTONIGLA - VERTENEGLIO Lista   Lista   Lista (TALIJANSKA)  
CEROVLJE Lista   Lista    
FAŽANA - FASANA Lista   Lista    
FUNTANA - FONTANE Lista   Lista    
GRAČIŠĆE Lista   Lista    
GROŽNJAN - GRISIGNANA Lista   Lista   Lista (HRVATSKI)  
KANFANAR Lista   Lista    
KAROJBA Lista   Lista    
KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S. DOMENICA Lista   Lista    
KRŠAN Lista   Lista    
LANIŠĆE Lista   Lista    
LIŽNJAN - LISIGNANO Lista   Lista    
LUPOGLAV Lista   Lista    
MARČANA Lista   Lista    
MEDULIN Lista   Lista    
MOTOVUN - MONTONA Lista   Lista    
OPRTALJ - PORTOLE Lista   Lista    
PIĆAN Lista   Lista    
RAŠA Lista   Lista    
SVETA NEDELJA Lista   Lista    
SVETI LOVREČ Lista   Lista    
SVETI PETAR U ŠUMI Lista   Lista    
SVETVINČENAT Lista   Lista    
TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA Lista   Lista    
TINJAN Lista   Lista    
VIŠNJAN - VISIGNANO Lista   Lista    
VIŽINADA - VISINADA Lista   Lista    
VRSAR - ORSERA Lista   Lista    
ŽMINJ Lista   Lista    
19.
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA
DUBROVNIK Lista   Lista  
KORČULA Lista   Lista  
METKOVIĆ Lista   Lista  
OPUZEN Lista   Lista  
PLOČE Lista   Lista  
BLATO Lista   Lista  
DUBROVAČKO PRIMORJE Lista   Lista  
JANJINA Lista   Lista  
KONAVLE Lista   Lista  
KULA NORINSKA Lista   Lista  
LASTOVO Lista   Lista  
LUMBARDA Lista   Lista  
MLJET Lista   Lista  
OREBIĆ Lista   Lista  
POJEZERJE Lista   Lista  
SLIVNO Lista   Lista  
SMOKVICA Lista   Lista  
STON Lista   Lista  
TRPANJ Lista   Lista  
VELA LUKA Lista   Lista  
ZAŽABLJE Lista   Lista  
ŽUPA DUBROVAČKA Lista   Lista  
20.
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPAN
 
NAZIV GRADA/OPĆINE LISTA ZA GRADSKO/OPĆINSKO VIJEĆE LISTA ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA LISTA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA IZ REDA N.M. / HRVATSKOG NARODA
ČAKOVEC Lista   Lista    
MURSKO SREDIŠĆE Lista   Lista    
PRELOG Lista   Lista    
BELICA Lista   Lista    
DEKANOVEC Lista   Lista    
DOMAŠINEC Lista   Lista    
DONJA DUBRAVA Lista   Lista    
DONJI KRALJEVEC Lista   Lista    
DONJI VIDOVEC Lista   Lista    
GORIČAN Lista   Lista    
GORNJI MIHALJEVEC Lista   Lista    
KOTORIBA Lista   Lista    
MALA SUBOTICA Lista   Lista    
NEDELIŠĆE Lista   Lista    
OREHOVICA Lista   Lista   Lista (ROMSKA)  
PODTUREN Lista   Lista    
PRIBISLAVEC Lista   Lista   Lista (ROMSKA)  
SELNICA Lista   Lista    
STRAHONINEC Lista   Lista    
SVETA MARIJA Lista   Lista    
SVETI JURAJ NA BREGU Lista   Lista    
SVETI MARTIN NA MURI Lista   Lista    
ŠENKOVEC Lista   Lista    
ŠTRIGOVA Lista   Lista    
VRATIŠINEC Lista   Lista    
21.
GRAD ZAGREB