Povjerenstva za provedbu izbora

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

- Sjedišta

Ispis
R.BR. ŽUPANIJA /
GRAD / OPĆINA
OZNAKA SJEDIŠTE PREDSJEDNIK /
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
TELEFON FAX OSOBA ZA KONTAKT
1 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJA 40000 ČAKOVEC
ZGRADA ŽUPANIJE
ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 2
MILKO SAMBOLEK
NADA KRNJAK
040/374253
040/374254
040/374254
040/374253
040/374243
040/374243
040/374253
MILKO SAMBOLEK
ALAN RESMAN
MILICA SENJANIN
2 ČAKOVEC GRAD 40000 ČAKOVEC
GRAD ČAKOVEC
ULICA KRALJA TOMISLAVA 15
VLASTA PATRČEVIĆ
MR.SC. DRAGICA KEMETER
040/314960
040/314-960
DRAGICA KEMETER
VLASTA PATRČEVIĆ
3 MURSKO SREDIŠĆE GRAD 40315 MURSKO SREDIŠĆE
GRAD MURSKO SREDIĆE
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10
HRVOJE NOVAK
DORIS SRNEC
040/370782
040370773
040/370771
040/370-771
040/370772 HRVOJE NOVAK
DORIS SRNEC
4 PRELOG GRAD 40323 PRELOG
GRAD PRELOG
GLAVNA ULICA 33
VINKO SAMARDŽIJA
MILJENKA RADOVIĆ
040/645-503
040/645301
040/645303
040/638692
040/638692
MILJENKA RADOVIĆ
VINKO SAMARĐIJA
5 BELICA OPĆINA 40319 BELICA
OPĆINA BELICA
ULICA KRALJA TOMISLAVA 91
BRANKA MATJAČIĆ
LADA ODIĆ HUDIN
040/845402
040/846-066
040/845402
040/846066
040/846067
040/845402 NEVENKA KOZJAK
LADA ODIĆ HUDIN
BRANKA MATJAČIĆ
6 DEKANOVEC OPĆINA 40318 DEKANOVEC
OPĆINA DEKANOVEC
FLORIJANA ANDRAŠECA 41
BISERKA MAVRIN-VEINOVIĆ
NIVES KOLARIĆ-STRAH
040/849488
040/849648
040/849488 BISERKA MARVIN VEINOVIĆ
7 DOMAŠINEC OPĆINA 40318 DOMAŠINEC
OPĆINA DOMAŠINEC
MARTINA PUŠTEKA 9
SANJA ZADRAVEC
JASNA REMENAR
040/370830 040/863240 SANJA ZADRAVEC
8 DONJA DUBRAVA OPĆINA 40328 DONJA DUBRAVA
OPĆINA DONJA DUBRAVA
TRG REPUBLIKE 13
MAJA OREŠKI
MIROSLAV KEDMENEC
040/688919
040/689033
040/688919 MIROSLAV KEDMENEC
9 DONJI KRALJEVEC OPĆINA 40320 DONJI KRALJEVEC
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
KOLODVORSKA ULICA 52D
DANKO MANDIĆ
MIRJANA ŠKEC
040/655126
040/655126
040655281
040/655281
MIRJANA ŠKEC
DANKO MANDIĆ
10 DONJI VIDOVEC OPĆINA 40327 DONJI VIDOVEC
OPĆINA DONJI VODOVEC
RADE KONČARA 9
SNJEŽANA TKALČEC AVIROVIĆ
JELENA DOMINIĆ
040/615481
040/615105
040/615105 SNJEŽANA TKALČEC AVIROVIĆ
11 GORIČAN OPĆINA 40324 GORIČAN
OPĆINA GORIČAN
TRG SVETOG LEONARDA 22
INGRID ŠOLTIĆ
JELENA IVANOVIĆ-VELAGIĆ
040/601192 040/602163 INGRID ŠOLTIĆ
12 GORNJI MIHALJEVEC OPĆINA 40306 GORNJI MIHALJEVEC
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
GORNJI MIHALJEVEC 74
TAMARA TARADI
DARJA BANAK
040/899397
040/899117
040/899117 DARJA BANAK
TAMARA TARADI
13 KOTORIBA OPĆINA 40329 KOTORIBA
OPĆINA KOTORIBA
KOLODVORSKA 4
IVANA MARKOVIĆ
BARBARA UJLAKI STRBAD
040/682265 040/682247 IVANA MARKOVIĆ
14 MALA SUBOTICA OPĆINA 40321 MALA SUBOTICA
OPĆINA MALA SUBOTICA
GLAVNA ULICA 29A
ROMANA BELOVARI
DIJANA NOVAK
040/631700 040/631500 VESNA FRIDRICH-LOVRENČIĆ
15 NEDELIŠĆE OPĆINA 40305 NEDELIŠĆE
OPĆINA NEDELIŠĆE
MARŠALA TITA 1
GORAN HOLCINGER
DUŠANKA HLEBEC-GEČEK
040/821107 040/821135 GORAN HOLCINGER
16 OREHOVICA OPĆINA 40322 OREHOVICA
OPĆINA OREHOVICA
ČAKOVEČKA ULICA 9
TOMISLAVA JUKIĆ
JELENA TEPIĆ
040/635275 040/636039 TOMISLAVA JUKIĆ
17 PODTUREN OPĆINA 40317 PODTUREN
OPĆINA PODTUREN
ULICA IVANA GRŠČIĆA 5
SANJA DOLAR
IRENA PLEVNJAK
040/847260 040/847002 SANJA DOLAR
18 PRIBISLAVEC OPĆINA 40000 PRIBISLAVEC
OPĆINA PRIBISLAVEC
ULICA BRAĆE RADIĆA 47
DENIS KRNJAK
ANDREAS VARGA
040/360211
040/584152
040/361031 DENIS KRNJAK
19 SELNICA OPĆINA 40314 SELNICA
OPĆINA SELNICA
JELAČIĆEV TRG 4
JADRANKA POTOČNJAK
KREŠIMIR GOLUBIĆ
040/861-344 040/861-344 JADRANKA POTOČNJAK
20 STRAHONINEC OPĆINA 40000 STRAHONINEC
OPĆINA STRAHONINEC
DRAVSKA 1
IRENA LEVAČIĆ
SANJA KOCIJAN-LABAZAN
040/333088 040/333341 IRENA LEVAČIĆ
21 SVETA MARIJA OPĆINA 40326 SVETA MARIJA
OPĆINA SVETA MARIJA
TRG BANA JELAČIĆA
KARLO KOMARČIĆ
ANDREJA KOMAR
040/660864
040/660001
040/660865 ANDREJA KOMAR
KARLO KOMARČIĆ
22 SVETI JURAJ NA BREGU OPĆINA 40311 PLEŠKOVEC
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
PLEŠKOVEC 29
MAJA SAMBOLEK
HRVOJE GAZDEK
040/855305
040/855298
040/855294 MAJA SAMBOLEK
23 SVETI MARTIN NA MURI OPĆINA 40313 SVETI MARTIN NA MURI
OPĆINA SVETI MARTINA NA MURI
TRG SVETOG MARTINA 7
SPOMENKA DEŠIĆ
JELENA HALUGA-NOVAK
040/868231 040/868922 SPOMENKA DEŠIĆ
24 ŠENKOVEC OPĆINA 40000 ŠENKOVEC
OPĆINA ŠENKOVEC
J.BEDEKOVIĆA 11
KSENIJA BRLEK
KATARINA POSAVEC
040/374102 040/343750 KSENIJA BRLEK
25 ŠTRIGOVA OPĆINA 40312 ŠTRIGOVA
OPĆINA ŠTRIGOVA
ŠTRIGOVA 31
MILENA EDEŠAR DOMINIĆ
IRENA VADAS
040/851039
040/851134
040/851039 MILENA EDEŠAR DOMINIĆ
26 VRATIŠINEC OPĆINA 40315 VRATIŠINEC
OPĆINA VRATIŠINEC
DR.VINKA ŽGANCA 2
LJUBICA KOVAČEVIĆ
VESNA ZAGRAJSKI
040/866469
040/866966
040/379687
040/379690
040/867314
LJUBICA KOVAČEVIĆ
VESNA ZAGRAJSKI