POTPUNI REZULTATI ZA IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, 14. TRAVNJA 2013.

Ispis
Stanje od: 15.04.2013 u 12:00
Broj obrađenih redovitih biračkih mjesta: 6696 od ukupno 6696 (100,00 %)
UKUPNO RH UKUPNO
Broj birača na obrađenim biračkim mjestima 3.748.815  
Pristupilo glasovanju 781.216 20,84 %
Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 780.980 20,83 %
Broj važećih listića 741.408 94,93 %
Broj nevažećih listića 39.572 5,07 %
liste broj glasova postotak
1.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
  broj glasova postotak
1. DUBRAVKA ŠUICA 31.483 12,92%
2. ANDREJ PLENKOVIĆ 37.546 15,41%
3. DAVOR IVO STIER 14.005 5,75%
4. IVANA MALETIĆ 4.454 1,83%
5. ZDRAVKA BUŠIĆ 4.102 1,68%
6. RUŽA TOMAŠIĆ 64.758 26,58%
7. ŽELJANA ZOVKO 2.839 1,17%
8. KRISTIJAN TUŠEK 4.650 1,91%
9. KRŠEVAN ANTUN DUJMOVIĆ 1.803 0,74%
10. IVAN BUBIĆ 1.302 0,53%
11. ZDRAVKO KRMEK 6.582 2,70%
12. MILIVOJ ŠPIKA 2.592 1,06%
243.654 32,86 %
2.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
  broj glasova postotak
1. TONINO PICULA 112.559 47,34%
2. BILJANA BORZAN 17.831 7,50%
3. MARINO BALDINI 1.645 0,69%
4. OLEG VALJALO 1.359 0,57%
5. SANDRA PETROVIĆ JAKOVINA 3.853 1,62%
6. JOZO RADOŠ 16.263 6,84%
7. MARIJA ILIĆ 7.269 3,06%
8. SABINA GLASOVAC 1.825 0,77%
9. VEDRANA GUJIĆ 1.958 0,82%
10. IVICA LUKANOVIĆ 2.523 1,06%
11. MELITA MULIĆ 984 0,41%
12. SNJEŽANA ŠPANJOL 2.428 1,02%
237.778 32,07 %
3.
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
  broj glasova postotak
1. NIKOLA VULJANIĆ 6.414 15,00%
2. dr.sc. MARITA BRČIĆ KULJIŠ 3.180 7,44%
3. STIPE DRMIĆ 1.095 2,56%
4. DINA DOMIJAN 1.219 2,85%
5. prof.dr.sc. DAMIR HRŠAK 3.714 8,69%
6. DRAGO ČULINA 2.740 6,41%
7. ĐULIJANO GRUM 364 0,85%
8. SILVIJA DOLOŠIĆ 868 2,03%
9. WILLIAM NEGRI 488 1,14%
10. mr.sc. ZDENKA BREBRIĆ 910 2,13%
11. mr.sc. MARIJA SCHUBERT 1.321 3,09%
12. mr.sc. ALJANA KOVAČIĆ 1.352 3,16%
42.750 5,77 %
4.
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS
  broj glasova postotak
1. mr.sc. MIROSLAV ROŽIĆ 12.440 43,43%
2. dr.sc. GORAN BANDOV 1.768 6,17%
3. RUŽICA VUKOVAC 1.082 3,78%
4. IVANA PUKŠEC 748 2,61%
5. dr.sc. LJUBOMIR MAJDANDŽIĆ 374 1,31%
6. RENATA ŠEPERIĆ PETAK 473 1,65%
7. IVAN BOŽIKOV 562 1,96%
8. MARIJA KUKIĆ 320 1,12%
9. DIANA PEČKAJ VUKOVIĆ 218 0,76%
10. NEVENKA CIGROVSKI 645 2,25%
11. NELA KOVAČEVIĆ 293 1,02%
12. mr.sc. SLOBODAN MIKAC 457 1,60%
28.646 3,86 %
5.
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: IVAN JAKOVČIĆ
  broj glasova postotak
1. IVAN JAKOVČIĆ 15.213 53,48%
2. NELA SRŠEN 5.279 18,56%
3. akademkinja VLASTA PILIŽOTA 306 1,08%
4. dr.sc. NIKOLA IVANIŠ 628 2,21%
5. DARKO LORENCIN 557 1,96%
6. NIKOLA LUNIĆ 113 0,40%
7. GIOVANNI CERNOGORAZ 883 3,10%
8. SNJEŽANA ABRAMOVIĆ MILKOVIĆ 97 0,34%
9. MARIJA ĐURIN 46 0,16%
10. TOMISLAV GOLL 232 0,82%
11. VIVIANA BENUSSI 255 0,90%
12. NATAŠA PLIŠIĆ 112 0,39%
28.445 3,84 %
6.
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
HRVATSKI DEMOKRATSKI SLOBODARSKI SAVEZ DALMACIJE - HDSSD
ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR
  broj glasova postotak
1. dr.sc. STJEPAN RIBIĆ 6.999 31,35%
2. prof.dr.sc. BORIS ANTUNOVIĆ, dr.vet.med. 832 3,73%
3. BORO GRUBIŠIĆ, dr.med. 3.337 14,95%
4. HRVOJE TOMASOVIĆ, dr.med. 718 3,22%
5. ZDRAVKO PEKO 169 0,76%
6. mr.sc. SLAVICA JELINIĆ 454 2,03%
7. MARIJA MAMIĆ 266 1,19%
8. MARINA KOVAČ JURKOVIĆ 189 0,85%
9. BORKO BARABAN, prof. 115 0,52%
10. TAMARA PALČIĆ, dipl.ing.poljoprivrede 588 2,63%
11. IVAN SAMBUNJAK, univ.bacc.ing.geodet geoinf. 257 1,15%
12. DRAŽEN ĐUROVIĆ, dr.med. 569 2,55%
22.328 3,01 %
7.
HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
  broj glasova postotak
1. LADISLAV ILČIĆ, prof. 3.718 19,68%
2. KREŠIMIR MILETIĆ, univ.spec.act.soc. 3.078 16,29%
3. dr.sc. IVAN POLJAKOVIĆ 745 3,94%
4. prof.dr.sc. IVICA GRKOVIĆ 501 2,65%
5. HRVOJE HITREC, prof. 1.108 5,86%
6. prof.dr.sc. MARCELA ŠPERANDA 553 2,93%
7. KUZMA KOVAČIĆ, prof. akad. kipar 304 1,61%
8. PERO VUČICA, oec. 149 0,79%
9. CARLA KONTA, mag. hist. 272 1,44%
10. mr.sc. HRVOJE ŠLEZAK 428 2,27%
11. JELENA ĆORIĆ MUDROVČIĆ, prof. 284 1,50%
12. DŽIVO BRČIĆ, prof. 147 0,78%
18.893 2,55 %
8.
AKCIJA MLADIH - AM
  broj glasova postotak
1. MARIO LOZANČIĆ 1.495 13,51%
2. ROBERT KURELIĆ 333 3,01%
3. MANDICA VRANJIĆ 392 3,54%
4. MARIO MAROLIN 371 3,35%
5. MIA MASNJAK 584 5,28%
6. TOMISLAV MAMIĆ 345 3,12%
7. IVANA GRIPARIĆ 461 4,17%
8. TOMISLAV LESINGER 366 3,31%
9. BRANKA JANJIĆ 223 2,01%
10. IVANA MALARIĆ 346 3,13%
11. ILIJA PAŠALIĆ 178 1,61%
12. LADA CRNOBORI 343 3,10%
11.068 1,49 %
9.
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
  broj glasova postotak
1. MIRA ČOKIĆ 1.539 14,06%
2. ŽARKO DELAČ 601 5,49%
3. GORANA MEDVIDOVIĆ 398 3,64%
4. JAROSLAV MASARINI 185 1,69%
5. KATICA GRGIĆ 882 8,06%
6. STEFAN NOVAK 370 3,38%
7. BRANKA MALNAR 656 5,99%
8. MIRKO BIJELONJIĆ 124 1,13%
9. LIDIJA STIPLOŠEK 329 3,01%
10. IVICA GLAVAŠ 654 5,97%
11. NATAŠA MIHIĆ 234 2,14%
12. IVAN PINTUR 327 2,99%
10.947 1,48 %
10.
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
  broj glasova postotak
1. DANIEL SRB 2.708 26,25%
2. ILIJANA VRBAT PEJIĆ 569 5,52%
3. PEJO TRGOVČEVIĆ 190 1,84%
4. BERISLAV GRŽANIĆ 253 2,45%
5. PERO KOVAČEVIĆ 1.342 13,01%
6. mr.sc. DEAN GIROTTO 255 2,47%
7. MIRA ANTIĆ 248 2,40%
8. dr.sc. ANTUN KLJENAK 244 2,37%
9. DARIA PALOŠ 246 2,38%
10. PAUL COTA 245 2,37%
11. IVANA GUDIĆ 322 3,12%
12. FRANO VRANJKOVIĆ 179 1,74%
10.317 1,39 %
11.
ZELENI ZAJEDNO
  broj glasova postotak
1. TONI VIDAN 1.705 19,83%
2. ALEKSANDRA STARČEVIĆ 269 3,13%
3. BOJANA GENOV-MATUNCI 161 1,87%
4. MLADEN KORDIĆ 197 2,29%
5. RENATA VRANYCZANY AZINOVIĆ 278 3,23%
6. ZLATKO BURIĆ 160 1,86%
7. VERA PETRINJAK-ŠIMEK 175 2,04%
8. ZORAN FERIĆ 433 5,04%
9. SVJETLANA LUGAR 162 1,88%
10. TONI GABRIĆ 182 2,12%
11. IVANA BABIĆ 247 2,87%
12. VLADIMIR LAY 307 3,57%
8.599 1,16 %
12.
PIRATSKA STRANKA - PS
  broj glasova postotak
1. MAŠA UTKOVIĆ, bacc.oec. 822 9,85%
2. dr.sc. IVAN VORAS, dipl.ing. 649 7,78%
3. MIROSLAV AMBRUŠ-KIŠ 509 6,10%
4. GORAN KAUZLARIĆ, prof. 187 2,24%
5. IVAN OŽVATIĆ 75 0,90%
6. SONJA PAPEŠ, dipl.ing. 372 4,46%
7. MARKO SUČIĆ, dipl.iur. 268 3,21%
8. DARIO VIDOVIĆ 108 1,29%
9. MARKO DOKO, univ.mag.math. 467 5,60%
10. JURAJ FLEISS 82 0,98%
11. HRVOJE JEGJUD 89 1,07%
12. BOJAN KOPITAR 311 3,73%
8.345 1,13 %
13.
AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS
  broj glasova postotak
1. BRANKO BORKOVIĆ 2.833 41,75%
2. BRUNO LANGER 702 10,35%
3. GORDANA RADIĆ 226 3,33%
4. MARIN VIDIĆ 139 2,05%
5. PETAR MIKLOŠ WEISZ 74 1,09%
6. SANJA KUMPAR 229 3,38%
7. JASENKO STIPAC 96 1,41%
8. ALEN FUĆAK 184 2,71%
9. RAJKA RIGLER-KUNOVIĆ 57 0,84%
10. TOMISLAV ČEPELJA 111 1,64%
11. ARIANA PETRIĆ 77 1,13%
12. ALOJZ HORVAT 269 3,96%
6.785 0,92 %
14.
AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH
DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ
SAVEZ ZA PROMJENE - SP
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE - BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH
  broj glasova postotak
1. IVAN PERNAR 2.111 33,03%
2. ZLATKO KLARIĆ 456 7,14%
3. MARIJA JELINČIĆ 304 4,76%
4. DANICA SARDELIĆ 216 3,38%
5. LAURA OLUJIĆ 176 2,75%
6. SNJEŽANA NOVAK 252 3,94%
7. EMIL-FRANJO MARKANOVIĆ 97 1,52%
8. VLADIMIRA PALFI 89 1,39%
9. SANJA JURIŠA 186 2,91%
10. DAMIR TRNAČIĆ 82 1,28%
11. DUŠAN CVETANOVIĆ 107 1,67%
12. ZAHIR KURBAŠIĆ 260 4,07%
6.391 0,86 %
15.
DEMOKRATSKI CENTAR - DC
  broj glasova postotak
1. prof.dr.sc. SLOBODAN LANG 1.686 31,15%
2. dr.sc. AIDA CVJETKOVIĆ 124 2,29%
3. akademkinja VIDA DEMARIN 1.203 22,22%
4. DARKO DOVRANIĆ 97 1,79%
5. prof.dr.sc. JOŠKO JUVANČIĆ 91 1,68%
6. prof.dr.sc. VJERA KATALINIĆ 96 1,77%
7. DRAGAN MILANOVIĆ, dipl.politolog 130 2,40%
8. BRANKO PEK 47 0,87%
9. DANIJEL REHAK 99 1,83%
10. TIBOR SANTO, dr.med. 241 4,45%
11. INA VUKIĆ, mag.psihologije 112 2,07%
12. PETAR BAŠIĆ, dipl.povjesničar 315 5,82%
5.413 0,73 %
16.
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
  broj glasova postotak
1. prof.dr.sc. TOMISLAV SUNIĆ 1.478 28,22%
2. KREŠIMIR MIHAJLOVIĆ, prof. 214 4,09%
3. JASENKA HALEUŠ 161 3,07%
4. KSENIJA MUSA, dipl.soc/dipl.cro 188 3,59%
5. IVAN LOZO 289 5,52%
6. prof.dr.sc. DRAŽEN PEHAR 172 3,28%
7. MATE BEKAVAC, dipl.oec. 151 2,88%
8. IVAN PAVIĆ, mag.geologije 238 4,54%
9. DARIA LONČAREVIĆ 129 2,46%
10. MARIN PERKOVIĆ, mag.oec. 115 2,20%
11. DINKO PUTNIK, dipl.iur. 95 1,81%
12. dr.sc. ZLATKO ŠRAM 134 2,56%
5.238 0,71 %
17.
GLAS RAZUMA
MEĐIMURSKA STRANKA - MS
  broj glasova postotak
1. dr.sc. SREĆKO SLADOLJEV 1.045 21,16%
2. mr.sc. ĐULA RUŠINOVIĆ-SUNARA, dr.med. 727 14,72%
3. LIDIJA GAJSKI, dr.med. 961 19,46%
4. IVAN RUDE, dipl.iur. 102 2,07%
5. ALEKSANDAR SOLTYŠIK, dr.med. 142 2,88%
6. NIKOLA DUPER 83 1,68%
7. AIDA JUKIĆ, dipl.iur. 94 1,90%
8. mr.sc. MILAN PERKOVAC, dipl.ing. elekt. 125 2,53%
9. DUBRAVKA FINKA, dr.med. 169 3,42%
10. RATKO MARTINOVIĆ 73 1,48%
11. TANJA POPOVIĆ FILIPOVIĆ 60 1,21%
12. SONJA JADREŠKO 173 3,50%
4.939 0,67 %
18.
ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA
  broj glasova postotak
1. MIRKO MAKAUS, prof. 1.070 21,94%
2. GORDANA POPOVIĆ, prof. 321 6,58%
3. MAJA VUJANIĆ, prof. 219 4,49%
4. RENATA VRDOLJAK, prof. 251 5,15%
5. IVAN CVETKOVIĆ, dr.vet.med. 187 3,83%
6. SLAVKO MANDEKIĆ, ing. 156 3,20%
7. MIRA HORVAT, dipl.oec. 282 5,78%
8. SAMIR MUČOLI, ing. 128 2,62%
9. VLADIMIR KONEČNY, prof. 110 2,26%
10. SANDRA BONIFAČIĆ BARIČEVIĆ 144 2,95%
11. OLIVER PAVIĆ 121 2,48%
12. DOROTEA PAVLETIĆ, dipl.oec. 620 12,71%
4.878 0,66 %
19.
AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
  broj glasova postotak
1. MARJAN BOŠNJAK 855 18,87%
2. MARIO SLAVIČEK 360 7,95%
3. NEĐELJKA BATINOVIĆ, prof. 178 3,93%
4. dr.sc. SLAVEN ŠUBA 67 1,48%
5. dr.sc. IGOR JELČIĆ, dr.med. 228 5,03%
6. MLADEN PANJAKO, ing.prom. 97 2,14%
7. ANĐELA SALAPIĆ, dipl.teol. 223 4,92%
8. JURICA ŠTELMA 61 1,35%
9. IVAN PEPIĆ 155 3,42%
10. dr.sc. ANTUN LAUC 201 4,44%
11. IGOR KOVAČ, bacc.oec. 144 3,18%
12. mr. ŽELJKO CVRTILA 394 8,70%
4.531 0,61 %
20.
OBITELJSKA STRANKA - OS
  broj glasova postotak
1. KATARINA TONKOVIĆ PIGAC 688 15,67%
2. DUŠAN BEŠLIĆ 175 3,99%
3. KREŠIMIR ŠTETIĆ 165 3,76%
4. ANĐA ĆURIĆ-SLUNJSKI 135 3,07%
5. MARINA SABLJIĆ 184 4,19%
6. JOSIP TOMIČIĆ 192 4,37%
7. TOMISLAV JURIĆ 161 3,67%
8. ZLATKO GREGOV 113 2,57%
9. NIKOLA ROCA 84 1,91%
10. GORAN PERIĆ 132 3,01%
11. MARIJA STUDEN 139 3,17%
12. DRAŽEN DUJMOVIĆ 235 5,35%
4.391 0,59 %
21.
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
  broj glasova postotak
1. MLADEN NOVOSEL 782 19,82%
2. VANJA BABIĆ ŽAGAR 170 4,31%
3. IVONA KATUŠA 157 3,98%
4. ROMINA ĐIDARA 99 2,51%
5. KATICA BABIĆ 250 6,34%
6. DRAGAN MOMČILOVIĆ 110 2,79%
7. FRANJO MARKULINČIĆ 74 1,88%
8. ŽELJKO ŠANTEK 191 4,84%
9. NEVEN VELIĆ 63 1,60%
10. TOMISLAV JURIĆ 147 3,73%
11. DANIJEL FINDRIK 53 1,34%
12. IVAN BRLEKOVIĆ 186 4,71%
3.946 0,53 %
22.
NAŠA STRANKA - NS
NOVA SRPSKA STRANKA - NSS
  broj glasova postotak
1. JOVAN AJDUKOVIĆ, dipl.iur. 1.406 35,75%
2. SLAVKO MIRNIĆ, prof. 120 3,05%
3. SVETISLAV LAĐAREVIĆ, struč.spec.ing.građ. 121 3,08%
4. DRAGAN TODIĆ, dipl.iur. 121 3,08%
5. MILENKO ŽIVKOVIĆ, dipl.oec. 127 3,23%
6. LJILJANA SREMAC 169 4,30%
7. LJUBOMIR AJDUKOVIĆ, dipl.iur. 99 2,52%
8. RATKO MRĐA, dipl.ing.računarstva 110 2,80%
9. PETKO TOMIĆ, dr.med. 75 1,91%
10. ĐORĐE MAKSIMOVIĆ, prof. 184 4,68%
11. SRĐAN VASILJEVIĆ, prof. 113 2,87%
12. BOJAN ERIĆ, dipl.oec. 96 2,44%
3.933 0,53 %
23.
POKRET ZA MODERNU HRVATSKU
  broj glasova postotak
1. ANTE ROSO 948 24,40%
2. SANDRA BRŠEC ROLIH, univ.spec.oec 278 7,16%
3. RADOVAN SMOKVINA 48 1,24%
4. mr.sc. CLAUDIA ČOVIĆ 186 4,79%
5. SULEJMAN TABAKOVIĆ 397 10,22%
6. DARKO PETRIČIĆ 95 2,45%
7. mr.sc. SONJA VLAHEK 161 4,14%
8. JOZO ČABRAJA 97 2,50%
9. ŽELJKO POPOVIĆ 111 2,86%
10. PAŠK KAČINARI 50 1,29%
11. JURICA ILIĆ 55 1,42%
12. DAMIR GAŠPAROVIĆ 159 4,09%
3.885 0,52 %
24.
AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD
  broj glasova postotak
1. VEDRAN VIDMAR, mag.iur. 515 14,04%
2. IGOR KINDIJ 92 2,51%
3. ZORAN PAVLOVIĆ, mag.oec. 199 5,43%
4. ANA ŠIVAK, mag.iur. 279 7,61%
5. IRENA BOŠKOVIĆ 109 2,97%
6. VJEKOSLAV BOŠKOVIĆ, mag.phil./mag.litt.comp. 173 4,72%
7. BORIS ČUBRIĆ, mag.ing.el. 155 4,23%
8. ANTONIO BARNJAK 89 2,43%
9. MIRNA LEKIĆ, mag.philol.slovac./mag.hist. 233 6,35%
10. VALERIJA KASUMOVIĆ, mag.philol.germ./mag.phon. 200 5,45%
11. KLEMENTINA BAŠKOVIĆ 42 1,15%
12. ALEKSANDAR ZEMUNIK 87 2,37%
3.667 0,49 %
25.
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH
  broj glasova postotak
1. MATO MLINARIĆ 903 24,77%
2. VESNA VRANKIĆ 163 4,47%
3. TOMO OSTOJIĆ 115 3,15%
4. AZRA KOVAČIĆ 118 3,24%
5. DUBRAVKA MAVRIN 115 3,15%
6. ANTUN IŠTVANOVIĆ 96 2,63%
7. LUCIJA BILJAKA 110 3,02%
8. ANTUN FURJAN 81 2,22%
9. ROBERTINA ČUHNIL 84 2,30%
10. MARICA ČIČAK 163 4,47%
11. VESNA NJEŽIĆ 104 2,85%
12. VLADIMIR NOVOTNY 276 7,57%
3.646 0,49 %
26.
SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP
  broj glasova postotak
1. BORIS BOGDANIĆ 511 14,44%
2. VLADIMIR KAPURALIN 189 5,34%
3. IVAN VLAINIĆ 142 4,01%
4. JASNA TKALEC 219 6,19%
5. LIDIJA ČULO 133 3,76%
6. DAVOR RAKIĆ 82 2,32%
7. VESNA NIKOLIĆ-GRGAŠ 106 3,00%
8. DRAGICA LOVREKOVIĆ 100 2,83%
9. DALIBOR VIDOVIĆ 109 3,08%
10. VLADO BUŠIĆ 99 2,80%
11. VANJA VOJVODIĆ 87 2,46%
12. DANIJEL PIKUTIĆ 111 3,14%
3.538 0,48 %
27.
AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP
  broj glasova postotak
1. DRAŽEN KELEMINEC 379 16,13%
2. dr.sc. PETAR VUČIĆ 175 7,45%
3. MIROSLAV STARČEK 64 2,72%
4. IVANKA POLIĆ 179 7,62%
5. MLADEN SCHWARTZ 189 8,04%
6. NENO DOŽDOR 56 2,38%
7. ŠIME TOLIĆ 156 6,64%
8. MILAN BINGULA 101 4,30%
9. RUDOLF FORKO 56 2,38%
10. MLADEN ŠEPIĆ 56 2,38%
11. FELIKS ŠAULI 12 0,51%
12. DENIS ŠEŠELJ 118 5,02%
2.350 0,32 %
28.
ZAGREBAČKA NEZAVISNA LISTA - ZNL
  broj glasova postotak
1. mr.sc. DIJANA KOBAS DEŠKOVIĆ 242 11,49%
2. MARIO OBRADOVIĆ, ing. 75 3,56%
3. ANA-MARIJA KULUŠIĆ, dr.med.dent. 167 7,93%
4. JANKO IVANIŠ, mag. 122 5,79%
5. dr.sc. IVANA GRČIĆ 115 5,46%
6. MATEO GULAM, dipl.iur. 58 2,75%
7. IVA BIONDA VRANARIČIĆ, struč.spec.oec. 101 4,79%
8. NIKOLA BREBRIĆ, mag.ing. 63 2,99%
9. KSENIJA DATKOVIĆ, prof. 76 3,61%
10. MARKO MATOIC, dr.med. 57 2,71%
11. MARIJA ŠUŠENJ, dipl.ing. 56 2,66%
12. DAMIR GRGIĆ, mag.kineziologije 132 6,26%
2.107 0,28 %