Kandidatura

Ispis
Pristigle kandidature - 17.03.2013
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

       1. TONINO PICULA
       2. BILJANA BORZAN
       3. MARINO BALDINI
       4. OLEG VALJALO
       5. SANDRA PETROVIĆ JAKOVINA
       6. JOZO RADOŠ
       7. MARIJA ILIĆ
       8. SABINA GLASOVAC
       9. VEDRANA GUJIĆ
       10. IVICA LUKANOVIĆ
       11. MELITA MULIĆ
       12. SNJEŽANA ŠPANJOL
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

       1. DANIEL SRB
       2. ILIJANA VRBAT PEJIĆ
       3. PEJO TRGOVČEVIĆ
       4. BERISLAV GRŽANIĆ
       5. PERO KOVAČEVIĆ
       6. mr.sc. DEAN GIROTTO
       7. MIRA ANTIĆ
       8. dr.sc. ANTUN KLJENAK
       9. DARIA PALOŠ
       10. PAUL COTA
       11. IVANA GUDIĆ
       12. FRANO VRANJKOVIĆ
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU

       1. MIRA ČOKIĆ
       2. ŽARKO DELAČ
       3. GORANA MEDVIDOVIĆ
       4. JAROSLAV MASARINI
       5. KATICA GRGIĆ
       6. STEFAN NOVAK
       7. BRANKA MALNAR
       8. MIRKO BIJELONJIĆ
       9. LIDIJA STIPLOŠEK
       10. IVICA GLAVAŠ
       11. NATAŠA MIHIĆ
       12. IVAN PINTUR
AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH
DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ
SAVEZ ZA PROMJENE - SP
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE - BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH

       1. IVAN PERNAR
       2. ZLATKO KLARIĆ
       3. MARIJA JELINČIĆ
       4. DANICA SARDELIĆ
       5. LAURA OLUJIĆ
       6. SNJEŽANA NOVAK
       7. EMIL-FRANJO MARKANOVIĆ
       8. VLADIMIRA PALFI
       9. SANJA JURIŠA
       10. DAMIR TRNAČIĆ
       11. DUŠAN CVETANOVIĆ
       12. ZAHIR KURBAŠIĆ