Kandidatura

Ispis
Pristigle kandidature - 15.03.2013
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ

       1. DUBRAVKA ŠUICA
       2. ANDREJ PLENKOVIĆ
       3. DAVOR IVO STIER
       4. IVANA MALETIĆ
       5. ZDRAVKA BUŠIĆ
       6. RUŽA TOMAŠIĆ
       7. ŽELJANA ZOVKO
       8. KRISTIJAN TUŠEK
       9. KRŠEVAN ANTUN DUJMOVIĆ
       10. IVAN BUBIĆ
       11. ZDRAVKO KRMEK
       12. MILIVOJ ŠPIKA