Birački odbori u Republici Hrvatskoj

ISTARSKA ŽUPANIJA

-

BALE - VALLE

Povratak   Ispis
B.M. NAZIV B.M. PREDSJEDNIK / ČLANOVI STRANKA PREDLAGATELJ ZAMJENIK PREDSJEDIKA / ZAMJENICI ČLANOVA STRANKA
PREDLAGATELJ
LEGENDA
1 BALE
PODRUČNA ŠKOLA "JURJA DOBRILE", DOMENICO CERNECCA 3, BALE
ESTER UDOVIČIĆ DRAGAN LORDANIĆ PREDSJEDNIK / ZAMJENIK
TONI DELLABERNARDINA SDP MANUELA KRAKAR SDP 1. ČLAN / ZAMJENIK
CRISTIAN BISSI IDS GIANNA ŠPERANDA SDP 2. ČLAN / ZAMJENIK
DORIANA DIDOVIĆ HDZ MARIJA MIRJANA MODRUŠAN HDZ 3. ČLAN / ZAMJENIK
MIHAELA JOVIĆ KAREŠIN HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA DOLORES BERKAN HDZ 4. ČLAN / ZAMJENIK