POVRATAK NA PRETHODNU STRANICU ISPIS STRANICE
Popis biračkih odbora
IX. IZBORNA JEDINICA - SALI
B.M. NAZIV B.M. PREDSJEDNIK / ČLANOVI STRANKA
PREDLAGATELJ
ZAMJENIK PREDSJEDIKA / ZAMJENICI ČLANOVA STRANKA
PREDLAGATELJ
LEGENDA
1 BIRAČKO MJESTO 1,
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR LORINI", SALI
NIKOLA MILIĆ    MARINA PAŠETA    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
LIDIJA PETEŠIĆ FRKA  HDZ  TEA PETEŠIĆ  HDZ  1. ČLAN / ZAMJENIK  
NATALIJA RALJEVIĆ  HDZ  PETRA DOMINIS  HSS  2. ČLAN / ZAMJENIK  
IVANA PETEŠIĆ  SDP  LOVRO DOMINIS  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
DAVORKA RALJEVIĆ  SDP  SEBASTIAN RALJEVIĆ  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK  
2 BIRAČKO MJESTO 2,
OSNOVNA ŠKOLA ZAGLAV, ZAGLAV
KATARINA LORDANIĆ    MERI PETEŠIĆ    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
MATIJA RAMOV  HDZ  IVONA ORLIĆ  HDZ  1. ČLAN / ZAMJENIK  
SARA MILANJA  HDZ  SILVIJA LONČAREVIĆ  HSS  2. ČLAN / ZAMJENIK  
MARIJAN ŠPRALJA  SDP  DUJE ŠEŠELJA  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
BERNARD ŠTRAUB  HNS  SUZANA MILANJA  SDP  4. ČLAN / ZAMJENIK  
3 BIRAČKO MJESTO 3,
OSNOVNA ŠKOLA ŽMAN, ŽMAN
ŠIMICA DIDOVIĆ    MARICA GRDIĆ    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
GORAN JAGIĆ  HDZ  MARIJA AUNEDI  HDZ  1. ČLAN / ZAMJENIK  
MARIJANA BUTERIN  HDZ  TAMARA MOROVIĆ  HSS  2. ČLAN / ZAMJENIK  
ŽELJKO DIDOVIĆ  SDP  FRANE DIDOVIĆ  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
JULIJA DIDOVIĆ  SDP  MARIJA RAMOV  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK  
4 BIRAČKO MJESTO 4,
TURISTIČKO DRUŠTVO LUKA, LUKA
VESNA BAČIĆ    JASMINA RALJEVIĆ    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
RENATO BOBIĆ PICIĆ  HDZ  TEREZIJA BOBIĆ PICIĆ  HDZ  1. ČLAN / ZAMJENIK  
MARIO MARČINA  HDZ  ALDO ŠUTRIN  HDZ  2. ČLAN / ZAMJENIK  
MARIJO MATULIĆ  SDP  RINO BUBICA  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
ANA MARČINA  SDP  SILVIJO ŽUVIĆ  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK  
5 BIRAČKO MJESTO 5,
MJESNI ODBOR SAVAR, SAVAR
DRAGO BENOVIĆ    KREŠIMIR DRAGIĆ    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
ANTE GUSTIN HRUNČEV  HDZ  ŠIME MARIĆ  HDZ  1. ČLAN / ZAMJENIK  
MIRO LUKIĆ  HDZ  ROBERTA ŽAMPERA  HSS  2. ČLAN / ZAMJENIK  
ŽARKO FINKA  SDP  ZDENKO GRGIN  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
ŠIME JURANOV  SDP  JURICA RANČEV  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK  
6 BIRAČKO MJESTO 6,
DRUŠTVENI DOM BRBINJ, BRBINJ
EMANUELA DOMINIS    IVAN IVANA RALJEVIĆ    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
ZLATKO ŠABIĆ  HDZ  VLADIMIR RANČIĆ  HDZ  1. ČLAN / ZAMJENIK  
ANTE IVANČEV  HSS  GORDANA RANČIĆ  HDZ  2. ČLAN / ZAMJENIK  
IVICA PETEŠIĆ  SDP  DANKO KALEB  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
MIRKO BRUNAC  SDP  DARKO ODVITOVIĆ  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK  
7 BIRAČKO MJESTO 7,
OSNOVNA ŠKOLA DRAGOVE, DRAGOVE
ANTE VIDUČIĆ    ŽELJKA DOMINIS    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
NEDJELJKO VIDUČIĆ  HDZ  SVETOSLAV FIŽULIĆ  HDZ  1. ČLAN / ZAMJENIK  
TOMISLAV BOŽAJIĆ  HDZ  IVANA RALJEVIĆ  HDZ  2. ČLAN / ZAMJENIK  
MLADEN VIDUČIĆ  SDP  ANTE FIŽULIĆ  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
RENATO JAKIČEVIĆ  SDP  BIRGIT GISELA  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK  
8 BIRAČKO MJESTO 8,
OSNOVNA ŠKOLA BOŽAVA, BOŽAVA
JOSIPA PAVLAKOVIĆ    BLAŽENKA DUNATOV    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
LJILJANA MARGETIĆ  HDZ  BOŽENA DUNATOV  HDZ  1. ČLAN / ZAMJENIK  
SILVANA JERIĆ  HSS  IVO MARGETIĆ  HDZ  2. ČLAN / ZAMJENIK  
MARIN JERIĆ  SDP  MONIKA ČAČIĆ  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
MARIJA PAVLAKOVIĆ  SDP  SUZANA MARIČIĆ  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK  
9 BIRAČKO MJESTO 9,
OSNOVNA ŠKOLA SOLINE, SOLINE
ANTE STIPANOV    JOSIPA MILIĆ    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
KATARINA BURIN  HDZ  LUCIJA PETEŠIĆ  HDZ  1. ČLAN / ZAMJENIK  
TAJANA STIPANOV  HSS  REBEKA BUTURIĆ  HDZ  2. ČLAN / ZAMJENIK  
VJERA UGLEŠIĆ  SDP  SUZANA KOLIĆ  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
MARIJAN KOLIĆ  SDP  DRAGO KOLIĆ  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK  
10 BIRAČKO MJESTO 10,
DRUŠTVENI DOM VELI RAT, VELI RAT
ELVIS GRBAC    PETRA PROSENICA    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
LUCIJA UGLEŠIĆ  HDZ  IVAN BOŽULIĆ  HDZ  1. ČLAN / ZAMJENIK  
NEVENKO PETRIČIĆ  HSS  PERO MARAČIN  HDZ  2. ČLAN / ZAMJENIK  
JOSIP GRBAC  SDP  LUCIJA PEZO  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
TRPIMIR KOLIĆ  SDP  MARIJANA BULIĆ  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK  
11 BIRAČKO MJESTO 11,
MJESNI ODBOR VERUNIĆ, VERUNIĆ
ANTE GALOŠIĆ    CVITA RALJEVIĆ    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
DRAGAN GALOŠIĆ  HDZ  DEAN ŽAGAR  HDZ  1. ČLAN / ZAMJENIK  
NEVEN STIPANOV  HSS  JURAJ MILIN  HDZ  2. ČLAN / ZAMJENIK  
MARTA UGLEŠIĆ  SDP  IVANKA UGLEŠIĆ  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
ROBERT GALOŠIĆ  SDP  MARIJAN UGLEŠIĆ  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK  
12 BIRAČKO MJESTO 12,
MJESNI ODBOR ZVERINAC, ZVERINAC
DAMIRA PETANI    MIRJANA VRKIĆ    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
SEBASTIJAN JAGIĆ  HDZ  ANTE ŠKIFIĆ  HSS  1. ČLAN / ZAMJENIK  
IZAK RALJEVIĆ  HDZ  DRAGAN ORLIĆ  HDZ  2. ČLAN / ZAMJENIK  
OLIVERA PRUSAC JERIĆ  SDP  DIANE MARIE ŠKIFIĆ-SCHERRER  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
DANIJELA RADINOVIĆ  SDP  NEDIJLKO ŠKIFIĆ  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK  
901 PU 01-01, SALI,
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR LORINI", SALI
NIKOLA MILIĆ    MARINA PAŠETA    PREDSJEDNIK / ZAMJENIK  
        1. ČLAN / ZAMJENIK  
    NATALIJA RALJEVIĆ  HSS  2. ČLAN / ZAMJENIK  
IVANA PETEŠIĆ  SDP  DAVORKA RALJEVIĆ  SDP  3. ČLAN / ZAMJENIK  
LOVRO DOMINIS  SDP  SEBASTIAN RALJEVIĆ  HNS  4. ČLAN / ZAMJENIK