REZULTATI  IZBORA ODRŽANIH 20. SVIBNJA 2001.

 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Temeljni pravni akti

 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

 ZADARSKA ŽUPANIJA

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

 ISTARSKA ŽUPANIJA

 DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

 GRAD ZAGREB

Izradio: Gradski zavod za automatsku obradu podataka Grada Zagreba