POTPUNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Sveukupno
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
Podaci od
13.02.2000 19:39
ukupno biračkih mjesta 626  
broj obrađenih biračkih mjesta 626 100.00 %
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 382,509  
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 242,414 63.37 %
broj važećih listića 237,523 97.98 %
broj nevažećih listića 4,891 2.02 %
kandidati broj glasova postotak
1. Dražen Budiša HSLS, SDP 138,951 58.50 %
2. Stjepan Mesić HNS 98,572 41.50 %
Stjepan Mesić HNS 98,572 41.50 %
Dražen Budiša
HSLS, SDP 138,951 58.50 %
Obrada podataka u GRADSKOM ZAVODU ZA AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA GRADA ZAGREBA