POTPUNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Sveukupno
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
Podaci od
13.02.2000 19:39
ukupno biračkih mjesta 467  
broj obrađenih biračkih mjesta 467 100.00 %
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 191,168  
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 96,979 50.73 %
broj važećih listića 95,872 98.86 %
broj nevažećih listića 1,107 1.14 %
kandidati broj glasova postotak
1. Stjepan Mesić HNS 57,117 59.58 %
2. Dražen Budiša HSLS, SDP 38,755 40.42 %
Stjepan Mesić HNS 57,117 59.58 %
Dražen Budiša
HSLS, SDP 38,755 40.42 %
Obrada podataka u GRADSKOM ZAVODU ZA AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA GRADA ZAGREBA