POTPUNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Sveukupno
ŽUPANIJA SISACKO-MOSLAVACKA
Podaci od
13.02.2000 19:39
ukupno biračkih mjesta 300  
broj obrađenih biračkih mjesta 300 100.00 %
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 166,086  
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 101,236 60.95 %
broj važećih listića 99,892 98.67 %
broj nevažećih listića 1,344 1.33 %
kandidati broj glasova postotak
1. Stjepan Mesić HNS 58,081 58.14 %
2. Dražen Budiša HSLS, SDP 41,811 41.86 %
Stjepan Mesić HNS 58,081 58.14 %
Dražen Budiša
HSLS, SDP 41,811 41.86 %
Obrada podataka u GRADSKOM ZAVODU ZA AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA GRADA ZAGREBA