POTPUNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Sveukupno
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
Podaci od
13.02.2000 19:39
ukupno biračkih mjesta 314  
broj obrađenih biračkih mjesta 314 100.00 %
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 116,795  
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 82,395 70.55 %
broj važećih listića 81,637 99.08 %
broj nevažećih listića 758 0.92 %
kandidati broj glasova postotak
1. Stjepan Mesić HNS 57,454 70.38 %
2. Dražen Budiša HSLS, SDP 24,183 29.62 %
Stjepan Mesić HNS 57,454 70.38 %
Dražen Budiša
HSLS, SDP 24,183 29.62 %
Obrada podataka u GRADSKOM ZAVODU ZA AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA GRADA ZAGREBA